Vechtstromen

Hiervoor stemt u op lijst 3

·     Onafhankelijk:

AWP-Vechtstromen staat los van de gevestigde landelijke politieke partijen. Dat geeft ons de ruimte en vrijheid om te handelen in het regionale belang van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Toekomstbestendig, werken aan de wereld voor onze kinderen.

·     Betaalbaar:

We staan voor enorme uitdagingen. Dat vraagt om een goede afweging van belangen: oog voor de noodzakelijke veranderingen in onze leefomgeving, maar ook oog voor de inwoners, en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de opgaven die voor ons liggen. Daarbij waken we er wel voor dat we de rekening niet doorschuiven naar onze volgende generaties.

·     Lokaal:

Wij stáán voor het lokale belang. Met veel betrokkenheid, ervaring, deskundigheid en  passie voor water gaan we de uitdagingen aan! Wij zetten ons daarbij in om zichtbaar te zijn en laagdrempelig de verbinding te leggen naar uw eigen leefomgeving. Dit doen we ook samen met de andere instanties, zoals uw gemeente.

·     Water Klimaat Natuur:

Wie klimaat zegt, zegt Water! We moeten voortvarend aan de slag door de klimaatverandering. Water verbindt alles en dit vraagt om een integrale aanpak in samenwerking mat alle partijen.

 

HET ROER MOET NU OM!

Bent u benieuwd naar dit programma klik dan hierverkiezingsprogramma AWP WVS 2023-2027

verkiezingsprogramma AWP WVS lokaal 2023-2027

Indien u interesse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 45 euro per jaar en zet u in voor het lokale waterbelang.

Heeft u belangstelling voor het bestuur van het waterschap en onze rol daarin meldt u dan aan bij de secretaris van de afdeling AWP vechtstromen. Hans Lubbers : email : jfflubbers@home.nl.

 

 

Wat hebben we als AWP deze vier jaar al bereikt in Vechtstromen

Nieuws RESULTATEN: Wat heeft AWP Vechtstromen de afgelopen vier jaar bereikt! ·       AWP Vechtstromen had de afgelopen periode drie zetels in het wat...

Kieslijst AWP Vechtstromen bekend.

Nieuws Op bijgaande foto ziet u een groot deel van onze kandidaten voor 15 maart.  Voor de kieslijst klikt u op de link. Kieslijst 2023 Kieslijst 15-03-2023...

Wie zijn wij en waar staan we voor.

Opinie Ons waterschap zorgt voor het beheer van het water in Twente en Noord oost Drenthe. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en ...

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...