AWP Vechtstromen

 

 Hoofdfuncties waterschap Vechtstromen

Waterschappen hebben vele taken die overlap hebben met vele organisaties. De hoofdfuncties van het Waterschap Vechtstromen zijn:

–        Zorg voor de waterkering

–        Zorg voor hoeveelheid oppervlaktewater

–        Zorg voor de kwaliteit van het water

–        Zorg voor de water- en vaarwegen

 

Alle partijen gaan voor droge voeten, maar de manier waarop partijen maatregelen nemen is bij elke partij anders. Al deze partijen staan allemaal voor een ander belang, daarom zijn er nu democratische verkiezingen om al deze belangen te vertegenwoordigen. Als burger betaalt u waterschapsbelasting. Met deze belasting zorgt het waterschap voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en schoon oppervlaktewater. Waterschappen zijn de overheden die verantwoordelijk zijn voor de bescherming tegen water, de zorg voor voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater en de uitvoering van afvalwaterzuivering. Dit zijn belangrijke taken voor het waterschap. Nederland kent 21 waterschappen, waar waterschap Vechtstromen er een van is. Het waterschap Vechtstromen beschikt over 23 rioolwaterzuiveringen en beheert de waterpeilen van maar liefst 1300 stuwen en 200 gemalen. Ten tweede zorgt het waterschap voor onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4400 kilometer rivieren, beken en sloten.

 

 

Er komen nieuwe verkiezingen op 15 maart 2023

Nieuws Indien u interesse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 45 e...

AWP reageert op de financiële verkenning 2021-2030 !!

Nieuws Reactie Financiële Beschouwing AWP 2020 De fractie van de Algemene Waterschap Partij heeft kennis genomen van de MeerJarenVerkenning 2021-2030, als f...

Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!

Nieuws Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer! Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genood...

Het grondwater moet beter beheerst worden. Dát is onze uitdaging!

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving

Nieuws Wij hebben echte aandacht voor waterproblemen in uw omgeving Door hevige regenval ontstaat er op vele plaatsen in ons gebied wateroverlast in huizen e...

U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen!

Nieuws U bent belangrijk voor de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen! Waterschappen lijken vaak op natuurorganisaties. De focus is sterk gericht op natuu...