AWP Zuiderzeeland

-Bram van der Torre

In 1971 ben ik als calculator gaan werken bij een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw in Lelystad en heb vanaf 1992 tot aan mijn pensionering in 2011 leiding gegeven aan dat bedrijf.

Vanuit mijn functie heb ik geleerd om te kiezen voor efficiënte oplossingen en om zuinig om te gaan met beschikbare budgetten.

Omdat ik dit terugvond in het programma van de Algemene Waterschappartij heb ik mij al direct, vanaf het begin, aangesloten bij de AWP.

Bij de vorige verkiezingen heeft de AWP 2 zetels behaalt. Het zal de geïnteresseerde kiezer opgevallen zijn dat onze twee vertegenwoordigers de belangen van de “gewone burger” op overtuigende wijze hebben behartigd.

De huidige kandidaten hebben zoveel specifieke kennis en zijn zo ambitieus dat het in het belang van de kiezer is dat de AWP sterk vertegenwoordigd wordt in het  volgende bestuur van het waterschap.