AWP Zuiderzeeland

Het bestuur van waterschap Zuiderzeeland heeft op 8 september 2011 indringend gesproken over de verdeling van alle kosten over de verschillende belangengroepen. De Algemene Waterschapspartij heeft zich daarbij opgeworpen als de vertegenwoordiger van de belangen van alle bewoners van de stad. De politieke partijen CDA, CU, VVD en PvdD blijven vaag “voor het algemeen belang” (bla bla bla), terwijl de fracties namens de boeren (Ongebouwd; Werk aan Water Flevoland) en de groene partijen de buit verdelen. Gelukkig trok Natuur gelijk met ons op met betrekking tot het voorstel over de kostentoedeling. Lees: de kosten verschuiven richting met name de inwoners en bedrijven in Almere en Lelystad. Huiseigenaren betalen nu al dubbel, en als de plannen doorgaan, wordt dat alleen maar meer.

En waarom? Omdat de boeren van Nederland massaal klaagden over de oude verdelingssystematiek, en de toenmalige staatssecretaris Atsma en de Unie van Waterschappen vooral luisteren naar degene die het hardst schreeuwt. De Algemene Waterschapspartij moest teleurgesteld constateren dat feiten er nauwelijks meer toe doen. De oude methodiek gaf eigenlijk alleen problemen in de toekomst,in Delfland, voor slechts zo’n 1000 boeren. Verder niet. En daar moet de rest van Nederland (flink) meer voor gaan betalen.

De AWP had een alternatief. Een objectieve, eenvoudige en robuuste systematiek voor de kostenverdeling. De voorstellen vanuit de Unie van Waterschappen boden dat helaas niet. Ook na de verkiezingen in maart 2015 zal de kostenverdeling onder druk staan. Willen we een goed tegenwicht vormen, dan moet de Algemene Waterschapspartij groeien.

Steun de AWP hierin, De politieke partijen doen het het niet..

Speuren naar de geur van de muskusrat

Nieuws Langzaam beweegt muskusrattenvanger Jacco Westendorp door het hoge groene riet. Vanwege zijn lieshoge laarzen voelt hij niets van de prikkende brandne...

Twee keer belasting betalen is één keer teveel!

Nieuws Twee keer belasting betalen voor ontwikkelingshulp betalen is één keer te veel. Onder deze titel maakt de Algemene Waterschapspartij (AWP) duidelijk...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net)

Nieuws NIEUWSDIENST donderdag 2 juni 2016 Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net) Het plan Sluizen gaat primair ...

Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij op 19 maart 2016

Nieuws 19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Po...

AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018

Nieuws AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018   Op 26 mei heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland een nieuw...

[persbericht] Aankondiging definitieve kieslijst waterschapverkiezingen maart 2015

Nieuws Lelystad, de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt, waarmee zij de Waterschapsverkiezingen op 18 maart ingaat. Lijs...