AWP Zuiderzeeland

Langzaam beweegt muskusrattenvanger Jacco Westendorp door het hoge groene riet. Vanwege zijn lieshoge laarzen voelt hij niets van de prikkende brandnetels langs de oever van de sloot in bosgebied Hollandse Hout. “Het zou kunnen dat ik zo in één keer ben verdwenen, hoor”, zegt hij onheilspellend. “Een verkeerde stap en ik zak zo een paar meter de diepte in.”Na een paar stappen is het raak. Tot de rand van zijn laarzen is Westendorp in het water gezonken. Alleen wat plukjes bruin haar en een stuk donkerblauwe trui zijn nog te zien boven de rietkraag. Met handschoenen opgetrokken tot zijn schouders gaat hij op zoek naar sporen van de aanstichter van deze graafschade: de muskusrat.

Decennialang worden muskusratten in heel Nederland gevangen en gedood. De nesten die zij in dijken en oevers graven, zijn namelijk een gevaar voor de waterveiligheid. Jaarlijks tikken de waterschappen zo’n 34 miljoen euro af om de gravers te bestrijden. Dat leverde vorig jaar ruim 81.000 gevangen muskusratten op. In 2004 was de vangst nog 400.000.

Muskusgeur

Maar de afgelopen drie jaar mochten de knaagdieren in Lelystad-West en Dinteloord ongestoord hun gang gaan. Het is onderdeel van een landelijk veldonderzoek van de 21 waterschappen, waarin zij onderzoeken of de bestrijding van muskusratten gerichter, goedkoper en met minder dierenleed kan.

Om de muskusratten op te sporen gebruikt Westendorp vooral zijn ogen. In een kano vaart hij langs de oevers op zoek naar keutels of vraatsporen, zoals afgebeten rietstukjes of zwanenmosselen. Maar ook zijn neus komt goed van pas. “Och, die muskusgeur zegt al genoeg”, aldus de muskusrattenbestrijder. Heeft hij een nest opgespoord, dan plaatst hij vallen in de buurt. Als de vangmiddelen na een paar dagen niets meer doen, haalt hij ze weg.

Om de muskusratten op te sporen gebruikt Westendorp vooral zijn ogen

Al zeventien jaar doet Westendorp zijn werk op dezelfde manier. Maar een paar jaar geleden rees de vraag of dit wel de juiste vangmethode is. “Van 2000 tot 2009 hebben wij veel bureauonderzoeken gedaan naar nut en noodzaak van onze toenmalige aanpak”, zegt Dolf Moerkens, beleidsadviseur van de Unie van Waterschappen.

In diezelfde periode ontstond de discussie of het doden van de muskusratten überhaupt wel essentieel is. De Dierenbescherming, de Faunabescherming en Bont voor Dieren publiceerden in 2011 gezamenlijk een rapport waarin zij stellen dat de noodzaak van het doden nooit wetenschappelijk is bewezen. Ondanks de huidige intensieve bestrijding, veroorzaken de overgebleven muskusratten namelijk alsnog schade aan de waterkeringen.

Twee keer belasting betalen is één keer teveel!

Nieuws Twee keer belasting betalen voor ontwikkelingshulp betalen is één keer te veel. Onder deze titel maakt de Algemene Waterschapspartij (AWP) duidelijk...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net)

Nieuws NIEUWSDIENST donderdag 2 juni 2016 Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net) Het plan Sluizen gaat primair ...

Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij op 19 maart 2016

Nieuws 19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Po...

AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018

Nieuws AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018   Op 26 mei heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland een nieuw...

[persbericht] Aankondiging definitieve kieslijst waterschapverkiezingen maart 2015

Nieuws Lelystad, de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt, waarmee zij de Waterschapsverkiezingen op 18 maart ingaat. Lijs...

Van ons geen akkoord voor een verbouwing.

Nieuws De Algemene Waterschapspartij stemt niet in met een voorgenomen verbouwing van het hoofdkantoor. Afgelopen dinsdag, 30 september was de maandelijkse v...