AWP Zuiderzeeland

Twee keer belasting betalen voor ontwikkelingshulp betalen is één keer te veel.

Onder deze titel maakt de Algemene Waterschapspartij (AWP) duidelijk, dat het waterschap geen primaire  taak heeft in het bieden van ondersteuning bij projecten in b.v.  ontwikkelingslanden.

In de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland van 20 april 2017 heeft onze fractievoorzitter Herman Zwaaf geen steun toegezegd om meer te doen dan bij het aantreden van het algemeen bestuur is afgesproken.

De afspraak was dat alleen op verzoeken van de centrale overheid om expertise te leveren wordt ingegaan als de kosten daarvan vergoed worden. Deze verzoeken worden gedaan door de Dutch Water Authorities (DWA), het centrale loket voor internationale samenwerking op het gebied van waterbeheer.

De Algemene Waterschapspartij weet dat hier wel enige kosten aan verbonden zijn, maar een akkoord om deze kosten te verdubbelen is voor de AWP een brug te ver.

 

Met terughoudendheid een akkoord over een investering in project nieuwe natuur Schokland.

De Algemene Waterschapspartij twijfelde aan de conclusie van het waterschap dat een investering in de ontwikkeling van nieuwe natuur en behoud van het archeologisch erfgoed een kerntaak is van het waterschap.

Hierover is indringend gediscussieerd met de Heemraad die verantwoordelijk is voor dit beleid. Hij gaf daarbij aan dat de Provincie verantwoordelijk is voor de duiding van de taken waarvoor het waterschap verantwoordelijk is en dat in het kader van de herziening van het omgevingsplan Flevoland water in 2015 een bijdrage aan ontwikkeling in en rond Schokland tot de primaire taakuitoefening behoren van het waterschap.

Ondanks het feit dat de AWP dit niet als zodanig opmaakt uit het omgevingsplan, maar ook niet de wijsheid in pacht heeft, neem de AWP de uitspraken van de Heemraad serieus en is dientengevolge ingestemd met een donatie van € 200.000,– voor de uitvoering van maatregelen in het kader van dit waterhuiskundig project.

Er is wel een ontbindende voorwaarde. Het project moet wel definitief doorgaan en de andere regiopartijen moeten net als het waterschap Zuiderzeeland een financiële bijdrage leveren. Er gaat ook geen precedentwerking vanuit.

Speuren naar de geur van de muskusrat

Nieuws Langzaam beweegt muskusrattenvanger Jacco Westendorp door het hoge groene riet. Vanwege zijn lieshoge laarzen voelt hij niets van de prikkende brandne...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net)

Nieuws NIEUWSDIENST donderdag 2 juni 2016 Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing Plan Sluizen in 2020 (waterforum.net) Het plan Sluizen gaat primair ...

Grote opkomst ALV van de Algemene Waterschapspartij op 19 maart 2016

Nieuws 19 maart 2016 – Ruim veertig AWP-leden waren aanwezig op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij genoten gastvrijheid van dijkgraaf Patrick Po...

AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018

Nieuws AWP zet kritische kanttekeningen bij bestuursprogramma 2015-2018   Op 26 mei heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland een nieuw...

[persbericht] Aankondiging definitieve kieslijst waterschapverkiezingen maart 2015

Nieuws Lelystad, de Algemene Waterschapspartij (AWP) heeft de kandidatenlijst bekend gemaakt, waarmee zij de Waterschapsverkiezingen op 18 maart ingaat. Lijs...

Van ons geen akkoord voor een verbouwing.

Nieuws De Algemene Waterschapspartij stemt niet in met een voorgenomen verbouwing van het hoofdkantoor. Afgelopen dinsdag, 30 september was de maandelijkse v...