Huiseigenaren en huurders toch de klos?

VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat

6 april 2021 – Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket met aanpassingen van de waterschapsbelasting unaniem vastgesteld in de Unie van Waterschappen. Maar nu heeft VNO-NCW, namens de geborgde zetels voor bedrijven, toch bedongen bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om opnieuw te kijken naar de invoering van aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is daar niet blij mee. ‘Huiseigenaren en huurders zijn straks toch de klos’.

‘Te gek voor woorden dat een belangenvereniging als VNO-NCW zo het moeizaam bereikte compromis van de Unie van Waterschappen buiten spel zet’, zegt AWP’s vicevoorzitter Hans Middendorp. ‘Er is in 2020 een jaar lang een intensief traject geweest met een stuurgroep en een klankbordgroep. Ook de vertegenwoordigers van VNO-NCW hebben daar hun standpunten ingebracht. Iedereen heeft daar een veer moeten laten.’

Lees ook: “Aanpassing waterschapsbelasting nog geen gelopen koers”

VNO-NCW is op de koffie geweest bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (foto: Pixabay) 

 

Huiseigenaren en huurders de klos

Kern van de discussie is dat de watersysteemheffing op huizen, bedrijven, scholen en kantoren volgens de Waterschapswet allemaal met hetzelfde percentage van de WOZ worden berekend. Maar terwijl de WOZ-waarden van huizen al jarenlang hard stijgen, komen de WOZ-waarden voor bedrijven nauwelijks van hun plaats. Het gevolg is dat de waterschapsheffing op onroerend goed steeds meer op het bordje van huiseigenaren en woningbouwcorporaties komt. En door de complexe manier van berekenen gaan de bedrijven zelfs minder betalen. Ook de Vereniging Eigen Huis vindt het huidige systeem met hetzelfde WOZ-tarief voor huizen en bedrijven ‘oneerlijk’.

‘Huiseigenaren en woningverhuurders betalen al jaren structureel te veel water-systeemheffing in vergelijking met bedrijven, kantoren en scholen. Maar ‘droge voeten’ zijn een gezamenlijk belang’, zegt AWP-voorzitter Ron van Megen. ‘Bedrijven, kantoren en scholen betaalden in 2020 landelijk ongeveer 10% van de watersysteemheffing, boeren ook 10% en alle inwoners samen ongeveer 80%. En hoe meer inwoners een waterschap heeft en dus hoe meer huizen, hoe schever die verhouding ligt. In de Randstad dragen bedrijven het minste bij aan kosten voor droge voeten terwijl daar juist de meeste bedrijven zitten. Trouwens, ook in de zuiveringsheffing worden bedrijven ontzien’.

Vervuiler betaalt niet extra

Wat ook steekt, is dat voor de AWP het het pakket voorstellen van de Unie voor modernisering van de waterschapsbelasting lang niet ver genoeg gaat. ‘Zo is tot onze spijt ook het principe van ‘de vervuiler betaalt’ buiten beschouwing gelaten. Toch hebben we als AWP in de besturen van de waterschappen ingestemd met het pakket belastingvoorstellen van de Unie. De enige concessie naar ons toe is de invoering van tariefdifferentiatie tussen woningen en bedrijven, zoals bij gemeenten al jarenlang heel gebruikelijk is’ zegt Middendorp.

Voor de AWP is de actie van VNO-NCW extra bewijs dat het huidige systeem van geborgde zetels in de waterschappen echt niet meer van deze tijd is. ‘VNO-NCW heeft geborgde zetels in alle waterschapsbesturen, lobbyt binnen de waterschappen ongegeneerd voor lagere belastingen voor hun eigen achterban, loopt de deur plat bij de Unie van Waterschappen – en als het democratische compromis hen dan toch niet zint, mogen ze op de koffie bij de minister.’

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp en Ron van Megen

Stem 15 maart 2023
AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...

Waterschappen krijgen meerwaarde door energie op te wekken

Opinie 13 maart 2023 - Waterschappen spelen een belangrijke rol in de opgave om duurzame energie op te wekken binnen de RES-regio. Waarom kan juist het w...

Waterschapspolitiek is de kunst van het verbinden

Opinie 8 maart 2023 - Ik mopper graag. Nee, mopperen is het niet precies. Ik ben gefrustreerd, bezield, geïnteresseerd, geraakt, ervaren, betrokken, boo...