Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen in 2027

Maatschappelijke organisaties hebben straks juridische mogelijkheden om vergunningen aan te vechten

3 juni 2022 – Watervervuiling door bestrijdingsmiddelen en uitgeplaste medicijnen is in grote delen van Nederland een probleem. De waterkwaliteit in Nederland voldoet bij lange na niet aan Europese eisen die vanaf 2027 gaan gelden. Dat kan leiden tot een juridische crisis net zoals de stikstofcrisis, waarschuwen onderzoekers in een nieuw rapport in opdracht van Natuurmonumenten. Rechters kunnen vanwege watervervuiling of een slechte ecologie straks een streep zetten door vergunningen.

Klik hier voor de petitie ‘stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten

De AWP maakt zich al jaren zorgen over de slechte waterkwaliteit. De AWP vindt dat er veel meer regie vanuit de Rijksoverheid nodig is voor versnelde uitvoering van KRW-maatregelen. Het Rijk moet daarbij nauw samen-werken met waterschappen en provincies. De waterschappen zijn bevoegd gezag voor de waterkwaliteit en de provincies gaan over landbouw en natuur. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat waterkwaliteitsnormen echt dwingende verplichtingen zijn. De  AWP als politieke partij zal de waterschappen en provincies hierop scherp houden!

 

Blamage

De Unie van Waterschappen lijkt de ernst van de situatie te bagatelliseren. “Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water wordt spannend. Het gaat niet vanzelf goed komen en ook niet zonder pijn. De waterschappen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. We werken hard om de doelen van de KRW te halen, maar ook landbouw, industrie en het Rijk zijn aan zet. Een goede waterkwaliteit is haalbaar in Nederland, maar niet als we de gebruiksdruk op het water alleen maar laten toenemen.”

Wat de Unie wellicht nog niet helemaal doorziet, is dat waterschappen en provincies straks door maatschappelijke organisaties rechts worden ingehaald.  Door het  ‘verzaken van de KRW’ kunnen er straks ook rechtszaken over waterkwaliteit worden aangespannen door bijv. Natuurmonumenten of Urgenda, zoals ook is gebeurd met de tekortschietende stikstofaanpak (PAS). Met waarschijnlijk vergelijkbare grote maatschappelijke en economische gevolgen.

“De AWP zou het wel een beetje een blamage vinden als waterschappen en provincies niet op tijd voor schoon water kunnen zorgen, en dat de rechter zich straks met de waterkwaliteit gaat bemoeien. Wij hopen dat het zover niet hoeft te komen en dat de Unie van Waterschappen het lef toont dat nodig is om deze dreigende ‘watercrisis’ te keren”, zegt Hans Middendorp, vice-voorzitter van de AWP.

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp en Ron van Megen, vicevoorzitter en voorzitter van de AWP

 

Gaat Nederland de KRW-doelen halen? (bron: Rapport Natuurmonumenten)

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Stikstof en fosfaat: zonde om weg te spoelen

Opinie   20 februari 2024 - Er zit een enorm lek in de #landbouwkringloop: fosfaat uit menselijke ontlasting verdwijnt op de stort of in de wegenaa...

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersveranderingen als gevolg van ...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...