Studenten hebben recht op kwijtschelding waterschapslasten

AWP wil waterschapslasten studenten kwijtschelden

12 feb 2020 – Studenten met studieschuld hebben ook recht op kwijtschelding, vindt de Algemene Waterschapspartij. Er zijn 350.000 uitwonende studenten in Nederland. Heel veel studenten ontvangen studiefinanciering en hebben een studieschuld. Zij komen niet in aanmerking voor kwijtschelding van waterschapslasten. Dat moet anders, vindt de Algemene Waterschapspartij!

Studenten hebben ook recht op kwijtschelding, vindt de AWP (bron: ANS Nijmegen)

 

Zelfstandig wonende studenten moeten ook waterschapsbelasting betalen

Binnenkort krijgt ieder huishouden in Nederland een aanslag voor de waterschaps-belasting in de brievenbus. Met de opbrengsten uit de waterschapsbelasting dekken de waterschappen hun kosten voor droge voeten en schoon water. Ook studenten met een eigen adres moeten waterschapsbelasting betalen, terwijl zij vaak gebukt gaan onder een grote studieschuld. Maar omdat de wetgever studie-financiering niet als schuld ziet maar als inkomen, krijgen uitwonende studenten geen kwijtschelding. Want volgens de wet is de studiefinanciering bedoeld om te voorzien in alle kosten voor levensonderhoud inclusief lokale belastingen.

Tegelijkertijd wil de wetgever wél dat de studiefinanciering wordt terugbetaald. En geld dat je moet terugbetalen, is volgens de Algemene Waterschapspartij toch echt een schuld. De Belastingdienst vindt dat ook. Bij de uitleg voor de berekening van de huurtoeslag schrijft de Belastingdienst: “Studiefinanciering telt niet mee voor de berekening van het toetsingsinkomen. U hoeft dat dus niet op te geven.”

Het is ook oneerlijk, omdat studenten die een kamer huren bij een particulier géén waterschapsbelasting betalen. Particuliere kamers gelden niet als zelfstandige woonruimte. De verhuurder wordt aangeslagen als een meerpersoonshuishouden. En als er al twee of meer bewoners zijn in het huis, dan hoeft er niet extra betaald te worden voor de extra student.Lees hier meer over studiefinanciering en kwijtschelding.

 

Volgens de Belastingdienst is studiefinanciering een schuld en geen inkomen (bron: website Belastingdienst)

 

Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtschelding, vindt de Algemene Waterschapspartij

“De Algemene Waterschapspartij vindt dat studenten met een laag inkomen en een studieschuld juist wél recht hebben op kwijtschelding van waterschapslasten”, zegt Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij. Helaas kunnen de waterschappen nu niet zelfstandig een uitzondering maken voor studenten. Want het toepassen van de kwijtscheldingsregels is dwingend voorgeschreven in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 144, lid 2 van de Waterschapswet.

De Algemene Waterschapspartij wil daarom de regels voor kwijtschelding zo aanpassen, dat studenten ook in aanmerking komen voor kwijtschelding van de waterschapslasten.  “Want waarin verschilt een student met een studieschuld van tienduizend euro nou van een alleenstaande met een bijstandsuitkering, die wel kwijtschelding krijgt? Deze scheve situatie moet zo snel mogelijk worden recht getrokken”, vindt van Megen. “Wij gaan ons hier hard voor maken. Wij vinden dat de inwoners sowieso al veel te veel waterschapsbelasting betalen, en dat bedrijven en boeren worden ontzien. De onterechte situatie van zelfstandig wonende studenten is hier ook weer een opmerkelijk voorbeeld van”.

Studenten met studieschuld hebben recht op kwijtschelding, vindt de Algemene Waterschapspartij (foto: Pixabay)

Het persbericht van de Algemene Waterschapspartij is breed overgenomen in de studentenmedia: Ad Valvas (VU Amsterdam), Cursor (TU Eindhoven), Univers (Tilburg), Punt (Avans Hogescholen), Utoday (Twente), DUB (Utrecht) en ANS (Nijmegen).

Samen sterk

De Algemene Waterschapspartij strijdt al lang voor een eerlijke verdeling van de waterschapslasten. Huishoudens betalen nu het leeuwendeel van de kosten die het waterschap maakt voor droge voeten en schoon water.

De Algemene Waterschapspartij wil opkomen voor de belangen van studenten, maar daarvoor hebben we veel leden nodig om de strijd ook te kunnen winnen. Je bent al student lid voor € 5 per jaar. Tip: laat je ouders ook meedoen! Zij betalen € 25 per jaar.

Lid worden van de Algemene Waterschapspartij? Klik hier!
Studentleden betalen € 5 per jaar.

Aanbieding

Word nu voor lid tot 31 dec. 2021 voor € 9,95 en ontvang gratis het waterschapsboek ‘Niet Bang Voor Water? Wat de Waterschappen Voor Je Doen’.  

 

Stem 15 maart 2023
AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Waterschappen krijgen meerwaarde door energie op te wekken

Opinie 13 maart 2023 - Waterschappen spelen een belangrijke rol in de opgave om duurzame energie op te wekken binnen de RES-regio. Waarom kan juist het w...

Waterschapspolitiek is de kunst van het verbinden

Opinie 8 maart 2023 - Ik mopper graag. Nee, mopperen is het niet precies. Ik ben gefrustreerd, bezield, geïnteresseerd, geraakt, ervaren, betrokken, boo...

Variabele zuiveringsheffing bovenaan lijstje AWP-verkiezingspunten

Nieuws door: Jac van Tuijn in Waterforum 21 februari 2023 - Huishoudens gaan een variabele zuiveringsheffing betalen, die gekoppeld wordt aan hun drin...