Waterschapsbelasting blijft onveranderd hoog

Pijnpunten burgers op lange baan geschoven

5 okt 2020 – Sinds begin 2020 is de Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen aan de slag om de waterschapsbelasting te moderniseren. Maar tot verdriet van de Algemene Waterschapspartij (AWP) vallen de twee grootste pijn-punten van burgers buiten de opdracht aan de Stuurgroep. Die twee pijnpunten zijn: 1. differentiatie WOZ-tarief tussen (huur)woningen en bedrijven; en 2. zuiveringsheffing op basis van het aantal personen per huishouden.

Voor de  inwoners van Nederland geldt dat alle huishoudens samen nu al  80% van de watersysteemheffing betalen – en boeren en bedrijven elk dus maar 10%. In gewoon Nederlands: door alleen oog te hebben voor de ‘weeffout’ van de boeren gaat de Unie van Waterschappen voorbij aan de belangen van de inwoners. Bovendien: het aandeel van de burgers in de waterschapsheffing gaat sinds 2008 elk jaar stap-voor stap verder omhoog. Er moet dus echt een oplossing komen met eerlijker tarieven, vindt de AWP.

Lees hier: ‘Waterschapsbelasting: pijnpunten van burgers doorgeschoven’

Als de huizenprijzen stijgen, dan stijgt de waterschapsbelasting gewoon mee. (Klik op afbeelding – AD 21 sept 2020)

 

Pijnpunten van burgers

De 21 dijkgraven van Nederland, samen de leden van de Unie van Waterschappen*, hebben de opdracht aan Stuurgroep van de Unie van Waterschappen zo beperkt gehouden dat alle echte pijnpunten buiten beeld blijven.

De Unie was bezorgd dat de Stuurgroep er bij een bredere opdracht, inclusief de pijnpunten van de burgers, gewoon niet uit zou komen. Dat gebeurde eind 2018 ook al bij de vorige commissie Belastingaanpassing, vanwege de tegengestelde belangen van burgers, boeren en bedrijven. De Stuurgroep mag van de dijkgraven daarom alleen kijken naar de zogenoemde ‘weeffout’, het effect van de waterschapshefing-op-wegen op de tarieven voor de boeren. Daar is al een oplossing voor die goed werkt, hoewel die geen schoonheidspriijs verdient.

Vier keer teveel

Ten eerste:  in de waterschapsbelasting moet een tariefdifferentiatie komen tussen woningen en bedrijven. Alle woningen samen dragen landelijk ruim 38% bij aan de watersysteemheffing: een substantieel deel van de belastingopbrengst en 2x meer dan boeren en bedrijven samen bijdragen! Oorzaak is dat huiseigenaren en verhuurders door de waterschappen voor hetzelfde WOZ-tarief worden aangeslagen als bedrijven en kantoren.

Bij gemeenten bestaat die tariefdifferentiatie op de WOZ al wel en daar is het tarief op woningen vaak maar zo’n 25% van het tarief op bedrijven. Snelle conclusie: bij de waterschappen betalen woningen dus veel te veel. “Oneerlijk belastingstelsel jaagt waterschapslasten van huishoudens op”, concludeert ook de Vereniging Eigen Huis. Deze ’tweede weeffout’, het ontbreken van tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen, raakt alle huishoudens in Nederland.

Twee halen, drie betalen

Ten tweede:  veel tweepersoons-huishoudens ergeren zich aan het feit dat ze voor de zuivering van hun ‘pies-en-poep’ standaard voor drie personen worden aangeslagen. De AWP steunt het pleidooi om de zuiveringsheffing voortaan om te slaan over 1, 2, 3, of 4+ personen per huishouden. Vanuit de Basisregistratie Personen is dat eenvoudig mogelijk, en aan de totale belastingopbrengst verandert er niets. Niet een echt ingewikkelde discussie, dus.

Zuiveringsheffing: twee personen betalen nu voor drie mensen (foto: Pixabay)

 

Op de lange baan

De Unie van Waterschappen heeft wel voorgesteld als compromis om, nadat het beperkte voorstel door de Tweede en Eerste Kamer is geloodst, te kijken naar het ‘permanent onderhoud’. Dat wordt een juridisch-fiscaal onderzoek, waarin een scala van pijnpunten in kunnen worden meegenomen.

Maar voordat beide Kamers het beperkte wetsvoorstel hebben goedgekeurd, is het misschien al 2025 of nog later? En daarna willen alle betrokkenen zeker voor een jaar of tien rust aan het wetswijzigingsfront. Zo worden de pijnpunten van de burgers op de lange baan geschoven en blijft de waterschapsbelasting voor inwoners gewoon onredelijk hoog.

Niet akkoord

De Algemene Waterschapspartij wil zolang niet wachten. De AWP adviseert alle gekozen leden van de 21 waterschapsbesturen in Nederland om niet akkoord te gaan met deze beperkte aanpassingsvoorstellen. De Unie van Waterschappen moet – zo snel mogelijk! – met een voorstel komen dat recht doet aan de meerderheid van de belastingbetalers: de burgers.

 

Hans Middendorp

Ron van Megen, voorzitter Algemene Waterschapspartij

Hans Middendorp, vice-voorzitter Algemene Waterschapspartij

*  De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in Den Haag en in overleggen met gemeenten (VNG) en provincies (IPO). Juridisch gezien is de Unie van Waterschappen een vereniging met 21 leden. Dit zijn de 21 door de Kroon benoemde dijkgraven en watergraven van de 21 waterschappen in Nederland. Formeel kunnen de gekozen waterschapsbesturen alleen een advies meegeven aan hun eigen dijkgraaf, maar stemt elke dijkgraaf ‘vrij van last of ruggespraak’.

 

Stem 15 maart 2023
AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Waterschappen krijgen meerwaarde door energie op te wekken

Opinie 13 maart 2023 - Waterschappen spelen een belangrijke rol in de opgave om duurzame energie op te wekken binnen de RES-regio. Waarom kan juist het w...

Waterschapspolitiek is de kunst van het verbinden

Opinie 8 maart 2023 - Ik mopper graag. Nee, mopperen is het niet precies. Ik ben gefrustreerd, bezield, geïnteresseerd, geraakt, ervaren, betrokken, boo...

Variabele zuiveringsheffing bovenaan lijstje AWP-verkiezingspunten

Nieuws door: Jac van Tuijn in Waterforum 21 februari 2023 - Huishoudens gaan een variabele zuiveringsheffing betalen, die gekoppeld wordt aan hun drin...