AWP Nieuwsbrief Augustus 2022: Verkiezingsprogramma ‘Alles is Water’

ALV op 18 juni

Voorzitter Ron van Megen draagt het stokje over aan Fokke van Zeijl. Fokke blijft interim voorzitter tot aan de verkiezingen voor provincies en waterschappen in maart 2023. Hans Middendorp zag zijn termijn als vicevoorzitter en woordvoerder van de AWP ook verlengd tot aan de verkiezingen. Glenny Davids heeft afscheid genomen van het AWP-bestuur.

De vijf persoonlijke speerpunten van Fokke van Zeijl

Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de waterschappen. Ook de provincies zullen zich veel meer moeten inzetten voor water, klimaat en natuur!

Nederlanders niet tevreden met natuur in Nederland

Voor de AWP staan water, klimaat en natuur voorop. Sinds 2013 is er een dalende lijn in de tevredenheid van mensen over de natuur in Nederland. In 2013 vonden nog 67% van de respondenten de hoeveelheid natuur in Nederland als (ruim) voldoende maar in 2021 is dit gezakt tot 55%. Verder was een aanzienlijk deel (42%) van mening dat dit de hoeveelheid natuur in Nederland (te) weinig is. Voor de AWP is natuur ons derde kernthema.

Veel meer controle nodig op bestrijdingsmiddelen

De AWP Delfland protesteert al jaren tegen de watervervuiling in Delfland. “Telkens zegt het College dat we op de goede weg zitten, maar dat er meer moet gebeuren. Dat vinden wij ook: Delfland moet extra controleurs inzetten”, zeggen Hans Middendorp en Anne van Hagen van de AWP Delfland.

Klimaat verandert te snel

Het klimaat verandert sneller dan verwacht en de zeespiegelstijging is onafwendbaar. Ook in Nederland zullen we ons nu al moeten aanpassen. Zware buien groeien vaker uit tot stortbuien, gepaard met overlast en klimaat-schade. En zelfs àls het zou lukken om de wereldwijde  CO2-uitstoot in 2050 naar nul te brengen, dan nog zal de zeespiegel honderden jaren blijven doorstijgen. Voor de AWP is het duidelijk: we moeten ons nu al voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

AWP verkiezingsprogramma 2023: ‘Alles is Water’

De AWP wil een mooier en schoner Nederland. Met ruim aandacht voor water, klimaat en natuur. Want de toekomst is van ons allemaal. En voor ons allemaal.
‘Alles is Water’ heet het AWP-Verkiezingsprogramma 2023.

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

“Vanaf het begin van de AWP in 2008 vragen we hier al aandacht voor. Vooral  bestrijdingsmiddelen en ‘zeer zorgelijke stoffen’ zoals PFAS en gen-X baren ons zorgen. Als de sloot voor je huis niet schoon is, kan dat ook niet goed zijn voor jou en je kinderen”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP.

Zuiniger omgaan met drinkwater

De maatschappelijke waarde van drinkwater en grondwater moet worden vertaald naar een reële prijs. Want de meeste mensen hebben geen idee hoeveel ze betalen voor drinkwater. Wat de AWP betreft, mag die prijs best omhoog. Niet door een nieuwe belasting op drinkwater, maar door een slimme verschuiving van bestaande heffingen.

Drie redenen om lid te worden van de AWP

Over negen maanden, op 15 maart 2023 doet de AWP mee aan de verkiezingen voor waterschappen en provincies. De AWP is politiek onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan een andere politieke partij.  De AWP is nu hard op zoek naar nieuwe mensen. Samen staan we sterker dan alleen. Aanmelden is eenvoudig en het eerste jaar krijg je welkomstkorting.

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

De AWP maakt zich al jaren zorgen over de slechte waterkwaliteit. De Unie van Waterschappen lijkt de ernst van de situatie te bagatelliseren: “Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water wordt spannend.” Door het ‘verzaken van de KRW’ kunnen er straks ook rechtszaken over waterkwaliteit worden aangespannen door bijv. Natuurmonumenten of Urgenda, zoals ook is gebeurd met de tekortschietende stikstofaanpak (PAS).

,,

 

Laat jouw stem horen in waterschap en provincie

Vind jij water, klimaat en natuur belangrijke thema’s? Ben jij geïnteresseerd in onderwerpen als omgaan met klimaatverandering, een gezonde woonomgeving en ruimte voor natuur? Weet jij wat er beter kan in de ruimtelijke ordening, het waterbeheer en het natuurbeleid? Doe met ons mee en word lid!

Nederlanders verbruiken veel meer drinkwater dan Belgen

De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is noodzakelijk, zeggen de waterbedrijven.

Hoe ziet Nederland eruit in 2050?

De komende 30 jaar gaat Nederland op de schop, onder het motto: ‘Niet alles kan overal’. De AWP wil dat de thema’s water, klimaat en natuur prioriteit krijgen. Alles bepalend is ook dat ene zinnetje uit het coalitieakkoord: „Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming.” De AWP wil dat er nu definitief een streep gaat door het oude adagium ‘peil volgt functie’, waardoor het waterpeil steeds wordt verlaagd als de bodem zakt.

Uitgeplaste medicijnen en drugs dodelijk onderwater

Drugs worden een steeds groter probleem in de zuivering van rioolwater. Zo kopte het FD onlangs: ‘Drugs onder studenten zo normaal als een biertje’. De chemische restanten van uitgeplaste XTC en coke passeren ongezuiverd de rioolwaterzuivering (rwzi) en komen rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Maar ook de uitgeplaste resten van medicijnen zijn een probleem. Watervlooien, gaan er dood van.

Biodiversiteitscrisis nog groter dan klimaatcrisis

Wereldwijd gaat de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit. De biodiversiteitscrisis is even groot als de klimaatcrisis, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Schoon oppervlakte- en grondwater, KRW-doelen waarop Nederland zich heeft vastgelegd om in 2027 te bereiken, worden vrijwel zeker niet gehaald.

Andere edities

AWP Nieuwsbrief Feb. 2023: Verkiezingskoorts slaat toe, de campagne is begonnen!

AWP komt op voor sportvissers “Serieuze sportvissers en waternatuur gaan goed samen”, vindt de AWP. Jiska straks jongste gekozen lid wat...

AWP Nieuwsbrief Dec. 2022: Beste Wensen in het Verkiezingsjaar 2023

Beste Wensen van AWP voor 2023 In het verkiezingsjaar 2023 komt het erop aan voor de AWP. Wij wensen alle lijsttrekkers en alle lijstduwers heel veel ...

AWP Nieuwsbrief Oktober 2022: Zuinig met leidingwater!

AWP VERKIEZINGSPROGRAMMA: ALLES IS WATER Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor waterschappen en provincies. De AWP is één partij met één prog...