AWP Nieuwsbrief Dec. 2022: Beste Wensen in het Verkiezingsjaar 2023

Beste Wensen van AWP voor 2023

In het verkiezingsjaar 2023 komt het erop aan voor de AWP. Wij wensen alle lijsttrekkers en alle lijstduwers heel veel succes. Samen voor water, klimaat en natuur!

AWP naar waterschappen en provincies

Op 15 maart 2023 doen we mee aan 20 van de 21cwaterschappen. In Limburg en Brabantse Delta haalden we in 2019 geen zetel maar we doen wel weer mee in 2023. In Wetterskip Fryslân en Amstel Gooi en Vecht starten we met een compleet nieuwe ploeg.

In 2022 is de focus van de AWP te verbreed naar ‘water, klimaat en natuur’. En om ook deel te nemen aan verkiezingen voor  de provincies. Veel mensen hebben de handen uit de mouwen gestoken, met als resultaat dat de AWP in 7 van de 12 provincies mee gaat doen.

 

Nu radicaal aanpassen aan verandering klimaat

Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatverandering en bodemdaling. Daar moet nu niet meer worden gebouwd, tenzij we het land en de huizen ter plekke ophogen.

Geen gezond water naar zee pompen

Het schoonste en meest gezonde water dat de natuur ons elk jaar in ruime mate geeft pompen we in ons huidige beleid bijna geheel naar de zee. Op Texel hebben ze er iets op gevonden!

AWP Quiz over water, klimaat en natuur

Klik op de poster voor negen vragen!

Laatste oproep voor lijstduwers!

De AWP-kieslijsten sluiten op 15 januari. Ons streven is om overal 25 kandidaten op de kieslijst te hebben. We zoeken overal nog mensen die best onderaan de AWP-kieslijst willen staan. Ga naar de AWP-website en klik rechtsboven op “contact” om je aan te melden!

Drinkwater op rantsoen schrikbeeld voor burgers

Drinkwater op rantsoen is het schrikbeeld van iedere Nederlander. Maar als we niets doen, dan ontstaan er serieuze tekorten in sommige gebieden in Nederland.

Mijn Stem in 24 stellingen

Op 6  februari wordt de stemhulp ‘Mijn Stem’ gelanceerd. Kiezers kunnen straks op basis van 24 stellingen hun keuze maken. Kijk naar de antwoorden van de AWP op 24 stellingen!

Visie kabinet op klimaatverandering en biodiversiteit

Water en bodem moeten sturend worden in de ruimtelijke ordening, zegt het kabinet. AWP wil voortvarend van start in waterschappen en provincies. In de regio wordt het beleid uitgevoerd, en dat mag wel wat ambitieuzer!

Limburgers nog steeds nachtmerries

De bewoners zitten nog steeds in de rotzooi en vinden dat er te weinig gebeurt om een volgende grote overstroming te voorkomen. De AWP vindt dat het waterschap Limburg niet erg slagvaardig reageert op de veiligheidsopgave.

Petitie tegen lozing Gen-X en PFAS

Ik ben boos en ik ben niet de enige. GenX-stoffen zoals PFAS zijn zwaar kanker-verwekkend en breken niet af. Iedereen weet dat, maar de geldmachine moet blijkbaar doordraaien. Het wordt van de gekke en dit moet stoppen. Teken nu de petitie tegen lozing  van Gen-X en PFAS door Chemours!

Politiek leiderschap nodig voor water, klimaat en natuur

De AWP komt op voor schoon water, schone bodem en schone lucht. ‘Want als het over waterkwaliteit gaat, is Nederland echt niet het braafste jongetje van de klas’, zegt hoogleraar Nelleke van Doorn.

 

 

Klimaatverandering gaat om water

Oogsten mislukken door droogte of overstromingen. Het is dus belangrijk om vooruit te kijken. Daarnaast, wat speelt er bij de inwoners? Die zijn bezig met hun leefomgeving en vragen zich bijvoorbeeld af of ze veilig kunnen blijven.

Provinciebestuur moet klimaattransitie versnellen

De AWP wil dat water en klimaat een vaste plek krijgen in de haarvaten van het provinciale beleid. Denk aan maatregelen om de schade door klimaatverandering tegen te gaan, plus maatregelen om bijv. de uitstoot van CO2 uit veenweidepolders te verminderen.

Overstroming Amsterdam door klimaatverandering?

Klimaatverandering en verstedelijking zorgen ervoor dat de grenzen van het watersysteem sneller bereikt worden. Er is weinig ruimte om hoosbuien op te vangen in de grachten en sloten in Amsterdam en omgeving. De AWP wil voortvarend aan de slag met de klimaattransitie. Voor het waterschap moeten maatregelen tegen klimaatverandering een kerntaak worden.

Andere edities

AWP Nieuwsbrief Feb. 2023: Verkiezingskoorts slaat toe, de campagne is begonnen!

AWP komt op voor sportvissers “Serieuze sportvissers en waternatuur gaan goed samen”, vindt de AWP. Jiska straks jongste gekozen lid wat...

AWP Nieuwsbrief Oktober 2022: Zuinig met leidingwater!

AWP VERKIEZINGSPROGRAMMA: ALLES IS WATER Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor waterschappen en provincies. De AWP is één partij met één prog...

AWP Nieuwsbrief Augustus 2022: Verkiezingsprogramma 'Alles is Water'

ALV op 18 juni Voorzitter Ron van Megen draagt het stokje over aan Fokke van Zeijl. Fokke blijft interim voorzitter tot aan de verkiezingen voor provi...