AWP Nieuwsbrief Juli 2020 Strategie en Geborgde Zetels

Geborgde zetels

Al jaren gaan er stemmen op dat de geborgde zetels in het waterschap niet meer het doel dienen waarvoor zij ooit in het leven zijn geroepen. Ook binnen de AWP is hierover veel discussie geweest. Vertegenwoordigers van Landbouw (boeren) en Bedrijven (ondernemers) zitten vaak als lid van een politieke partij in het waterschapsbestuur of staan in nauwe samenwerking hiermee. Deze belangen zijn ook vertegenwoordigd door een categorie geborgden. Dubbelop dus! Enerzijds gaat het om de inbreng van gebiedskennis, anderzijds zien we dat de geborgde zetels eerlijke tarieven voor burgers blokkeren. De AWP is van mening dat één geborgde zetel per categorie voldoende moet zijn, maar zou meer voelen voor een adviescommissie waarin de geborgden vanuit hun deskundigheid het waterschap adviseren. De commissie Boelhouwer werd in het leven geroepen om de situatie objectief te beoordelen en tot een advies te komen. Dat advies is nu klaar. De commissie adviseert zonder voorbehoud om de geborgde zetels af te schaffen en ziet mogelijkheden tot het onderbrengen van deze belangen in een adviescommissie. De AWP is verheugd dat de commissie zoveel van haar input heeft overgenomen.

Waterschapsbelasting

De AWP volgt het proces rond de aanpassing van de waterschapsbelasting op de voet. Op 2 juli kwam de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen voor de derde keer bij elkaar. En al kort na de zomer moet de stuurgroep een klap geven op het definitieve voorstel. De AWP doet mee als stakeholder in het proces, maar ziet nauwelijks aandacht voor het probleem met de tarieven voor huishoudens. Durft de voorzitter van de stuurgroep, ex-staatssecretaris Menno Snel, wel door te pakken? De AWP wil dat de 21 dijkgraven de opdracht aan de Stuurgroep verbreden zodat ook de pijnpunten van de burgers worden opgelost.

Nieuwe leden

De AWP is hard op zoek naar nieuwe waterliefhebbers die zich willen inzetten voor onze partij. Kent u als lid mensen in uw omgeving die geïnteresseerd zijn in het waterschap en een rol willen spelen bij de komende verkiezingen? Verwijs uw vriend, vriendin, collega, kennis of familielid door naar onze website. Aanmelden is simpel! Voor onze afdeling AWP Jong zijn wij op zoek naar jonge mannen en vrouwen tot 30 jaar die zich willen inzetten als ambassadeur van water. Studenten betalen slechts € 5,- per jaar voor het lidmaatschap.

Fractievoorzittersoverleg

Op 5 september vindt alweer het tweede fractievoorzittersoverleg plaats. Wij hopen onze fractievoorzitters in persoon te mogen ontmoeten. Mocht dit nog niet mogelijk zijn door de coronamaatregelen, dan zullen wij dit overleg digitaal voeren. In het overleg praten we over de strategie en koers bij actuele onderwerpen en over bijzonderheden die binnen een AWP waterschapsafdeling kunnen spelen.

Werkgroep Strategie

De werkgroep Strategie werkt aan concrete voorstellen voor de permanente AWP-campagne. Een belangrijk speerpunt is de zichtbaarheid van de AWP. Om tot een breedgedragen aanpak te komen willen we kleine groepjes van AWP-leden vormen voor het uitwerken van verschillende inhoudelijke onderwerpen en het versterken van de communicatie en de ledenwerving. Jacqueline Pol en Jaap Verweij zullen op basis van de kennisinventarisatie van vorig jaar AWP leden persoonlijk benaderen. Wil jij ook meedoen? Meld je dan aan via AWPwebsite. Daar vind je ook nadere informatie.

 

De werkgroep Strategie werkt aan concrete voorstellen voor de permanente AWP-campagne. Een belangrijk speerpunt is de zichtbaarheid van de AWP. Om tot een breedgedragen aanpak te komen willen we kleine groepjes van AWP-leden vormen voor het uitwerken van verschillende inhoudelijke onderwerpen en het versterken van de communicatie en de ledenwerving. Jacqueline Pol en Jaap Verweij zullen op basis van de kennisinventarisatie van vorig jaar AWP leden persoonlijk benaderen. Wil jij ook meedoen? Meld je dan aan via AWPwebsite. Daar vind je ook nadere informatie.

Najaarsbijeenkomst

Op 31 oktober is de najaarsbijeenkomst voor alle leden. Aan de orde komt de strategie van de AWP richting de verkiezingen in maart 2023. Ook zal er een korte algemene ledenvergadering plaatsvinden. Het bestuur streeft ernaar op deze dag de agenda en structuur van de vervallen voorjaarsvergadering aan te houden. U ontvangt begin september meer informatie en een uitnodiging. Eén en ander is vooralsnog afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

AWP gebruikt Tikkie!

Ook de AWP gaat met haar tijd mee. Om de contributie-betalingen makkelijker te maken voor onze leden, gaan wij gebruik maken van Tikkie! In de komende maanden zullen wij gefaseerd per afdeling een Tikkie versturen naar leden waarvan de contributie nog niet ontvangen is. U hoeft zo slechts op de link te klikken om uw betaling te doen.

De Algemene Waterschapspartij wenst u een fijne zomer(vakantie)!

Andere edities

AWP: Beste Wensen in het Verkiezingsjaar 2023

Beste Wensen van AWP voor 2023 In het verkiezingsjaar 2023 komt het erop aan voor de AWP. Wij wensen alle lijsttrekkers en alle lijstduwers heel veel ...

AWP Nieuwsbrief Oktober 2022: Zuinig met leidingwater!

AWP VERKIEZINGSPROGRAMMA: ALLES IS WATER Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor waterschappen en provincies. De AWP is één partij met één prog...

AWP Nieuwsbrief Augustus 2022: Verkiezingsprogramma 'Alles is Water'

ALV op 18 juni Voorzitter Ron van Megen draagt het stokje over aan Fokke van Zeijl. Fokke blijft interim voorzitter tot aan de verkiezingen voor provi...