Zuiniger omgaan met drinkwater door koppeling zuiveringsheffing en drinkwaterverbruik

Drinkwaterbedrijven waarschuwen voor tekorten in 2030

5 juli 2022 – ‘Drinkwater is nu gewoon te goedkoop om zuinig mee te doen’. De maatschappelijke waarde van drinkwater en grondwater moet worden vertaald naar een reële prijs. Want de meeste mensen hebben geen idee hoeveel ze betalen voor drinkwater. Wat de AWP betreft, mag die prijs best omhoog. Maar nìet door een nieuwe belasting op drinkwater.

Wèl door een slimme verschuiving van bestaande heffingen. Laten we de zuiveringsheffing en rioolbelasting voortaan niet meer apart innen, maar meenemen als een toeslag op het waterverbruik. Voor huishoudens met gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er niets, maar zuinige huishoudens betalen dan minder zuiveringstoeslag (en de waterrekening is ook lager).

 

Vraag naar drinkwater blijft stijgen

Volgens Deltares dreigt in de toekomst een tekort aan drinkwater in Limburg, Brabant, Zuid-Holland en Zeeland doordat er in de zomermaanden te weinig water door de Maas stroomt. En Vitens waarschuwt de provincie Overijssel dat de levering aan huishoudens in de toekomst niet zeker meer is. Grondwater is niet eindeloos, en zou gereserveerd moeten worden voor de drinkwaterbedrijven. Het oppompen van ‘gratis grondwater’ door bedrijven en boeren moet een prijskaartje krijgen, vindt de AWP. De AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer: in samenhang managen van hemelwater, oppervlaktewater en grondwater.

“Hergebruik van water moet lonend worden”, zegt Hans Middendorp

Ook  innovaties om zuiniger met drinkwater om te gaan, zullen pas echt van de grond komen als de prijs van drinkwater fors stijgt. Zo bestaat er al jaren een douche-systeem waarbij 80% van het water wordt hergebruikt, maar de meeste mensen vinden dat maar een vreemd idee. Terwijl gemiddeld 55 liter van de 134 liter per persoon per dag opgaat aan douchen. En je ook nog eens fors op bespaart aardgas! Ook bestaan er al lang systemen om regenwater op te vangen om de toiletten door te spoelen. Maar die zijn nog niet erg rendabel.

 

Waterspoor voor zuiveringsheffing en rioolheffing

Eerder heeft de AWP al gepleit voor het invoeren van het zogenoemde waterspoor, waarbij burgers en bedrijven de zuiveringsheffing van het waterschap betalen op basis van hun eigen drinkwaterverbruik. “En dan ook geen korting voor grootverbruikers, zoals nu nog het geval is”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. De AWP wil meteen doorpakken en ook de rioleringsheffing van de gemeente voortaan afrekenen op basis van drinkwaterverbruik.

“Je betaalt net zo veel zuiveringsbelasting en kosten van drinkwater samen als eerst, maar omdat de zuiveringsheffing nu in de drinkwaterprijs terecht komt als een zuiveringstoeslag, lijkt het drinkwater veel duurder”. Voor huishoudens met een gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er netto niets, maar ‘waterverspillers’ passen nu misschien toch hun gedrag aan. “Want als het opzetten van een zwembad van 30 kuub rond de 120 euro kost, doe je dat maar 1x per jaar”.

 

Rekenvoorbeeld

Voorbeeld: een huishouden van twee-of-meer personen betaalt nu een vaste heffing van ca. 270 euro zuiveringsheffing in waterschap Delfland. Een meerpersoonshuishouden verbruikt gemiddeld 135 kuub per jaar (een tweepersoonshuishouden verbruikt ca. 100 kuub)..  Drinkwater kost, inclusief belasting op leidingwater, vastrecht en BTW iets meer dan twee euro per kuub (1000 liter).

Stel voor dit rekenvoorbeeld het gemiddelde verbruik op 135 kuub (1 kuub = 1000 liter). De toeslag op het drinkwaterverbruik is dan 270 euro / 135 kuub = 2 euro per kuub, bovenop de normale drinkwaterprijs. Een huishouden dat per jaar 20 kuub meer verbruikt dan gemiddeld (dus 155 kuub), betaalt dus 20 x 2 = 40 euro extra zuiveringsheffing. En omgekeerd, een huishouden dat 20 kuub minder loost op het riool (dus 115 kuub), betaalt 40 euro minder.

Conclusie: grote waterverbruikers gaan meer betalen, kleine huishoudens minder. Maar: iedereen heeft de kans om leidingwater te besparen door minder vaak de tuin sproeien, regenwater her te gebruiken om het toilet mee door te spoelen, minder douchen, geen zwembadje. Enzovoorts.

Waternota bij standaardverbruik 2 personen 100 kuub per jaar (bron: website Dunea)                 *NB: gemeenten heffen geen precario meer op drinkwater in 2022

 

Waterwet

De AWP is voorstander van zuinig waterverbruik. Het koppelen van de zuiverings-heffing aan het drinkwaterverbruik staat gewoon in de Waterwet (art. 122h lid 2). Maar nog geen enkel waterschap het aangedurfd. Terwijl het maatschappelijk belang om zuinig te zijn met kraanwater alleen maar toeneemt!

Een volgende stap zou zijn om ook de rioolheffing van de gemeenten om te slaan op basis van het drinkwaterverbruik. Maar dat heeft wat meer voeten in de aarde, en is voorlopig nog toekomstmuziek.

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Stikstof en fosfaat: zonde om weg te spoelen

Opinie   20 februari 2024 - Er zit een enorm lek in de #landbouwkringloop: fosfaat uit menselijke ontlasting verdwijnt op de stort of in de wegenaa...

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersveranderingen als gevolg van ...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...