Hoogwaterbeschermingsprogramma loopt achter met veiligheid dijken

‘Veiligheid van dijken voor Nederland cruciaal’

16 april 2022 – Het vlaggeschip van het nationale Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ligt nog steeds niet op stoom, meldt WaterForum in een geruchtmakend artikel. Door ‘vertragingen’ komt de ‘stabiliteit van het programma’ nu in het geding, vrezen de twee HWBP-directeuren Eric Wagener en Eric Withaar. “Opgeteld is er teveel uitgesteld.”

De AWP wijst erop dat ‘veiligheid achter de dijken’ voor 60% van Nederland ‘van het grootste belang’ is. “Met het oog op klimaatverandering en de verwachte stijging van de zeespiegel, is het cruciaal dat de dijken in 2050 aan de veiligheidsnormen voldoen”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. “Niet voor niets heeft de Tweede Kamer in 2017 de normering voor dijken flink verzwaard.”

Veiligheid van dijken voor Nederland cruciaal (bron: Pixabay, Jerry Coli)

 

Dijken op orde?

In het HWBP werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen om zo’n 1.500 kilometer aan primaire dijken en kunstwerken te versterken. Met als doel dat alle dijken in Nederland in 2050 voldoen aan de huidige (nieuwe) veiligheidsnormen.

Maar het HWBP maakt onvoldoende meters om de doelstelling in 2050 gerealiseerd te hebben. Om de achterstand in te lopen, willen de twee HWBP-directeuren gemiddeld 50 kilometer dijk per jaar versterken. En ook nog zonder dat de kosten omhoog gaan: nu 7 miljoen euro per kilometer versterkte dijk. Waarom dat nu wel zou lukken, wordt niet toegelicht.

Wel wordt gemeld dat het minstens nog tot 2026 duurt, voordat het tempo van 50 kilometer versterkte dijk per jaar ook wordt gehaald. En er zijn zorgen. Want: “de kans op op uitloop van een dijkversterkingsproject is groter is dan op inloop. Dijkversterkingsprojecten zijn in deze tijd zo complex, daar moeten we rekening mee houden”, zegt Rob Kleijwegt, directeur HWBP bij Waterschap Rivierenland.

Hoogwaterbeschermingsprogramma loopt achter met veiligheid van de dijken (bron: WaterForum)

 

Autonome aansturing

Als één van de oorzaken van alle vertragingen wordt gewezen naar de decentrale autonomie van de waterschappen. “Met 21 waterschappen die allemaal hun eigen planning en situatie managen, is sturing vanuit het totaalbeeld van belang. Maar over hoe we dat precies invullen, verschillen de beelden nog wel”, stelt Bé de Winter, bestuurder bij Wetterskip Fryslân.

De AWP wijst erop dat het huidige HWBP loopt sinds 2014, en het vorige HWBP al sinds 2007. “Het lijkt erop alsof de kinderziektes rond planning en aansturing maar niet opgelost worden”, besluit Middendorp. “De deltacommissaris moet nu echt iets doen om het tempo van de uitvoering op te voeren. Dijkversterkingsprojecten duren makkelijk acht jaar of langer. Op dit moment zijn onze dijken goed, maar het gaat om de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen.”

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersveranderingen als gevolg van ...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...

Waterschappen krijgen meerwaarde door energie op te wekken

Opinie 13 maart 2023 - Waterschappen spelen een belangrijke rol in de opgave om duurzame energie op te wekken binnen de RES-regio. Waarom kan juist het w...