Waterschapspolitiek is de kunst van het verbinden

Anne van Hagen voor water, klimaat en natuur

8 maart 2023 – Ik mopper graag. Nee, mopperen is het niet precies. Ik ben gefrustreerd, bezield, geïnteresseerd, geraakt, ervaren, betrokken, boos. En dan moet er iets bij mij. Dan moet het eruit. Dan kan ik mensen niet ongehoord laten blijven en in de kou laten staan. Dan is er actie nodig. Uitspreken, verbinden, samen tot nieuwe plannen en beleid komen.

Dat kan heel direct en tastbaar zijn, zoals mijn woede na een aanrijding omzetten in eenrichtingsverkeer voor mijn straat. Of meer van de lange adem, zoals lid worden van de AWP voor water, klimaat en natuur en daar de afgelopen vier jaar als commissielid sturen naar minder bestrijdingsmiddelen, goed zwemwater, vermindering van wateroverlast, groen en water voor iedereen.

AWP Team Delfland & Zuid-Holland. Anne in het midden (foto: AWP Delfland)

 

Inhoud kan niet zonder verbinding

De inhoud trekt mij, maar het verbinden van partijen ook. We hebben in Nederland verschillende meningen, zorgen en belangen. Zonder verbinders zie je de boel polariseren en de samenleving verharden. Maar polarisatie draagt niet bij aan draagvlak of samen oplossen. Verbinden wel. Bij het verbinden gebruik ik mijn ervaring als adviseur en doorbreek ik consistenties en patronen. Want het gaat echt niet om wij tegen zij. Mensen willen gehoord worden, serieus genomen worden en worden betrokken bij een oplossing.

“Zonder verbinders zie je de boel polariseren en de samenleving verharden”

Dus luisteren naar mensen uit verschillende groepen binnen de samenleving? Graag! Zeg mij maar waar jouw frustraties en zorgen liggen. Luisteren naar specialisten uit het werkveld? Super! Zo komen we verder dan met besluiten op basis van een rapport van een accountantskantoor. De specialisten staan gewoonweg dichter bij de inhoud en bij werkbare oplossingen. Groepen met conflicterende belangen in mijn werk als adviseur vergunningen of bij het hoogheemraadschap? Kom maar. Waar loop jij tegenaan, hoe wordt het werkbaar voor jou, waar vinden we elkaar en hoe onderbouwen we samen onze ideeën?

Mijn cadeau

Dan doe ik dus mijn werk deels op straat, leg ik vergaderingen stil en stel ik vragen om elkaar beter te begrijpen en samen iets op te lossen. Mijn cadeau is dat we van tegenover elkaar gaan, naar mét elkaar. Vaak met een mooi compliment achteraf, of een verbaasde uitroep: “Hoe doe jij dat?”

Ik mopper dus niet graag. Ik verbind graag en dat blijf ik doen! En dit keer zichtbaarder. Bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 sta ik op nummer 2 voor de AWP voor water, klimaat en natuur bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Want verbinden is meer dan ooit nodig in Nederland.

 

 

 

Anne van Hagen – van Rooijen, no.2 op de kieslijst van AWP Delfland

Dit bericht verscheen vandaag n.a.v. Internationale Vrouwendag op ‘Dag van de Vrouwen’. 

Stem 15 maart 2023
AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Waterschappen krijgen meerwaarde door energie op te wekken

Opinie 13 maart 2023 - Waterschappen spelen een belangrijke rol in de opgave om duurzame energie op te wekken binnen de RES-regio. Waarom kan juist het w...

Variabele zuiveringsheffing bovenaan lijstje AWP-verkiezingspunten

Nieuws door: Jac van Tuijn in Waterforum 21 februari 2023 - Huishoudens gaan een variabele zuiveringsheffing betalen, die gekoppeld wordt aan hun drin...

Waarom verkiezingen voor waterschappen en provincies? ProDemos legt het uit!

Opinie 23 feb 2023 - Je betaalt waterschapsbelasting. Daarom mag je stemmen voor het waterschap. En er is wat te kiezen, zegt ProDemos. De AWP komt op vo...