Aanvullend op het landelijk verkiezingsprogramma hebben de leden in november 2020 lokale speerpunten vastgesteld, voor onze inbreng in de waterschappen en de provincie.

Klik op de afbeelding om de lokale speerpunten te lezen.

Kandidaten en lijstnummers AWP bekend in Noord-Holland

Nieuws Op vrijdag 3 februari zijn de kandidaten en de nummering van de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen officieel ...

Fred Sanders schrijft UITDAM roman

Nieuws Trauma’s worden doorgegeven Vande ene generatie naar de ander, vooral als de traumatische ervaring levensbedreigend is. Dat leren we van de 10 f...

Veilige tweede duinenrij voor de kust

Nieuws Het klimaat verandert dat houden tien keer meer windmolens en zonnepanelen niet tegen. Willen we Nederland niet kwijt raken aan de zeespiegelstijging ...

Kieskompas verantwoording

Nieuws Onze onderliggende verantwoording voor de AWP bijdrage aan het NH-Kieskompas Verantwoording NH-Kieskompas ...

Drie AWP lijsttrekkers voor Noord-Holland, HHNK en AGV

Nieuws Met de drie lijsttrekkers Fred Sanders (voor PS-NH), Petra van Ollefen (voor HHNK) en Johan Nix (voor AGV) heeft de AWP er zin om aan een veilig Noor...

AWP: "belasting leidingwater bedrijven en datacentra"

Nieuws Beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk, zegt Vitens Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op waterg...