AWP De Stichtse Rijnlanden

Axel Eerdman

Je gaat het pas zien als je het doorhebt’, zei Johan Cruijff ooit. Dat geldt ook voor het waterschap, wat mij betreft. Sinds enkele jaren ben ik actief in de Houtense politiek voor een onafhankelijke inwonerspartij en al jaren werkzaam als docent maatschappijleer. Het waterschap heeft veel invloed op onze levens, zonder dat we daar veel bij stilstaan. In Houten zien we natuurlijk de waterzuivering nabij kasteel Heemstede bij de A27 en sommige inwoners hebben te maken met het project Sterke Lekdijk. Door het jaar heen zien we het waterpeil van de gracht op het Rond stijgen en dalen, afhankelijk van de weersomstandigheden en vooral door keuzes die het waterschap maakt. Op die manier zorgt zij ervoor dat het water bij hoosbuien op tijd wordt afgevoerd en het grondwaterpeil onder onze woningen niet te ver zakt. Ook maakt het waterschap keuzes over de manier waarop onze waterwegen worden onderhouden en investeert zij in de waterkwaliteit.

De gemeente Houten is een waterrijke gemeente en dus werken het waterschap en de gemeente veel samen. Als inwoner van Houten hecht ik veel waarde aan de onafhankelijke opstelling en alle deskundigheid die de Algemene Waterschapspartij in huis heeft. De speerpunten waarmee de Algemene Waterschapspartij aan deze verkiezingen meedoet: voorbereiden op klimaatverandering; staan voor de stikstofnormen en de Utrechtse natuur en een eerlijke belastingheffing waarmee duurzame landbouw wordt beloond, laten zien dat de partij vooruit durft te kijken en keuzes durft te maken in het belang van onze toekomst. Daarom werd ik lid, zo’n partij wil ik steunen.

Desgevraagd sta ik daarom ook op de kieslijst en kunnen mensen hun stem op mij uitbrengen. Toch wil ik je vragen vooral op Carel Dieperink, onze lijsttrekker, of Andries Heidema uit Houten te stemmen. Bel of mail me gerust als je vragen hebt.

Naar: Volgende kandidaat / AWP Kandidatenlijst