AWP De Stichtse Rijnlanden

Ons team van waterdeskundigen staat voor u klaar

De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor. Klik op de linkjes voor hun persoonlijke stukjes.

Kandidatenlijst AWP, verkiezingen HDSR 2019

Nr. Naam Woonplaats
1. dr. Carel Dieperink Utrecht, Leidsche Rijn
2. ir. Jaap Verweij Woerden
3. Sophie Moinier, MSc Utrecht
4. Andries Heidema Houten
5. dr. Andrea Keessen Utrecht
6. Hans Moor Schoonhoven
7. drs. Esselien de Leeuw – Bosch, MPA De Meern
8. Stef Koop, MSc Zeist
9. drs. Aly Hiemstra Utrecht
10. drs. Bonne van der Veen Wijk bij Duurstede
11. mr. dr. Herman Kasper Gilissen Utrecht
12. prof. dr. Kees van Leeuwen Bilthoven
13. drs. Albert Jansen Utrecht

De kandidaten voor AWP De Stichtse Rijnlanden

Nieuws De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor.    Klik op de linkjes v...

2023 Speerpunt 1 - Radicaal aanpassen aan klimaatverandering

Nieuws   Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatve...

2023 Speerpunt 2 - Behoud de stikstofnormen

Nieuws De stikstofnormen beschermen de waterkwaliteit. De stikstofnormen bieden een kans om de natuur echt prioriteit te geven. De AWP wil dat het waterscha...

2023 Speerpunt 3 - Eerlijke belastingheffing

Nieuws   Dat komt ten gunste van burgers, huiseigenaren en natuurvriendelijke landbouw. Nu dient het waterschap met name de ouderwetse landbouwbelangen...

3 speerpunten van de AWP

Nieuws   1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering: Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten. 2. Behoud de stikstofnormen ...

Alles is water! Op weg naar een duurzaam watersysteem!

Opinie Bijdrage van de Algemene Waterschapspartij aan de Algemene Beschouwingen 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Alles is water! Deze u...