AWP De Stichtse Rijnlanden

Waterschap, leg eens goed uit waarom het onteigenen van grond langs de Lekdijk nodig is!

Ons klimaat verandert en daar moeten we ons op aanpassen. In de toekomst zal het water in de Lek soms erg hoog staan. Gelukkig hebben we in Nederland voldoende middelen om ons hier op voor te bereiden. Sinds 2018 wordt de Lekdijk dan ook versterkt. Overstromingen willen we natuurlijk voorkomen en een sterke Lekdijk is hier voor nodig.

Als het water hoog staat, wil niemand dat het water over de dijk klotst. Toch komt het gevaar bij hoog water soms ook van onderen. Door de hoge druk kan het water onder de dijk door stromen en ontstaat een proces dat ‘piping’ heet. Het water zoekt een zwakke plek in de bodem en komt aan de andere kant van de dijk weer omhoog als kwelwater. Het water neemt onderweg het zand en de klei mee waar de dijk op gebouwd is. De dijk kan vervolgens inzakken, omdat het water het fundament van de dijk heeft weggespoeld. Als dit gevaar dreigt dan moet het waterschap direct maatregelen kunnen treffen.

Maar betekent dit dat het waterschap de gronden langs de dijk per se in eigendom moet hebben? AWP voor water, klimaat en natuur vindt dat de argumenten hiervoor niet duidelijk zijn. Veiligheid dient voorop te staan. De bewoners van de Lekdijk zijn zich hier echt wel van bewust. Als er iets mis gaat met de dijk, zijn zij immers de eerste slachtoffers.

Gelukkig was de laatste doorbraak van de Lekdijk in 1747, al heel lang geleden dus. Sindsdien is er voortdurend gewerkt aan de versterking van de Lekdijk. Bij de laatste dijkversterkingen vond het waterschap het niet nodig om grond aan te kopen. Waarom dan nu wel? In het belang van onze veiligheid mag het waterschap zichzelf al toegang tot de dijk en het land eromheen verschaffen en zandzakken bij dijkbewoners in de tuin leggen als dat nodig is. Op deze manier hebben we sinds 1747 met veel succes dijkdoorbraken voorkomen.

Alleen als het voor de bewoners onmogelijk wordt om er te blijven wonen of te boeren is compensatie nodig bij de versterking van de dijk. Dat lijkt ons niet meer dan logisch, maar het aankopen van gronden is nu een doel op zich geworden. Het kost veel geld en het staat een goede samenwerking met de dijkbewoners in de weg. En dat is niet uit te leggen.

Stem AWP voor water, klimaat en natuur als u voor een heldere uitleg van het waterschapsbeleid bent.

Meer waterbuffers

Opinie We hebben in Nederland genoeg regen. Het valt alleen altijd op het verkeerde moment. Telkens net wanneer jij op de fiets ergens heen wilt. En ook op g...

Een nieuwe stikstofcrisis in de maak?

Opinie De waterkwaliteit in Nederland is de laatste decennia gelukkig veel beter geworden. Toch is er nog reden tot zorg. Industrieel afvalwater bevat nog ...

Jouw mening, over onze speerpunten

Nieuws De AWP voor water, klimaat en natuur wil de waterhuishouding zo inrichten dat iedereen veilig en met plezier in ons gebied kan blijven wonen, werken e...

Wanneer is een waterschap circulair?

Opinie Misschien verwacht je het niet, maar in afvalwater zit veel bruikbaars. Waterschappen zoeken daarnaar: welke waardevolle grondstoffen kun je daaruit (...

Van regenwater naar drinkwater

Nieuws Hemel(s)water, water from heaven, is een gepatenteerd en prijswinnend concept voor een decentrale en duurzame productie van drinkwater. Het is een uit...

De kandidaten voor AWP De Stichtse Rijnlanden

Nieuws De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor.    Klik op de linkjes v...