AWP De Stichtse Rijnlanden

 

1. Radicaal aanpassen aan klimaatverandering:

Alle nieuwbouwgrond ophogen en landbouwgebied natuurlijk vernatten.

Over 50 jaar zijn de laagste delen van ons land onbewoonbaar door klimaatverandering en bodemdaling. Daar moet nu niet meer worden gebouwd, tenzij we het land en de huizen ter plekke ophogen. De bodemdaling kunnen we beperken door het landbouwgebied te vernatten. Droog veen krimpt en laat de grond zakken. Het waterschap moet dus stoppen met de verdroging van landbouwgebied. De AWP wil meer water in de sloot.

Ook stad en dorp moeten we aanpassen aan meer hitte, hevige buien en droge zomers: meer groen, minder tegels en meer water in sloten en vijvers. Zo zorgen we beter voor de natuur, voor minder wateroverlast en tegelijkertijd voor koelte in de zomer. Het waterschap moet voorop lopen in duurzaamheid. Door broeikasgassen te beperken, energie te besparen en advies te geven hoe bewoners zelf waardevol regenwater kunnen vasthouden en gebruiken.

Bouwgrond ophogen, landbouwgrond vernatten (foto: Pixabay)

Meer waterbuffers

Opinie We hebben in Nederland genoeg regen. Het valt alleen altijd op het verkeerde moment. Telkens net wanneer jij op de fiets ergens heen wilt. En ook op g...

Een nieuwe stikstofcrisis in de maak?

Opinie De waterkwaliteit in Nederland is de laatste decennia gelukkig veel beter geworden. Toch is er nog reden tot zorg. Industrieel afvalwater bevat nog ...

Jouw mening, over onze speerpunten

Nieuws De AWP voor water, klimaat en natuur wil de waterhuishouding zo inrichten dat iedereen veilig en met plezier in ons gebied kan blijven wonen, werken e...

Onteigenen van grond langs de Lekdijk

Opinie Waterschap, leg eens goed uit waarom het onteigenen van grond langs de Lekdijk nodig is! Ons klimaat verandert en daar moeten we ons op aanpassen. In ...

Wanneer is een waterschap circulair?

Opinie Misschien verwacht je het niet, maar in afvalwater zit veel bruikbaars. Waterschappen zoeken daarnaar: welke waardevolle grondstoffen kun je daaruit (...

Van regenwater naar drinkwater

Nieuws Hemel(s)water, water from heaven, is een gepatenteerd en prijswinnend concept voor een decentrale en duurzame productie van drinkwater. Het is een uit...