AWP De Stichtse Rijnlanden

Hemel(s)water, water from heaven, is een gepatenteerd en prijswinnend concept voor een decentrale en duurzame productie van drinkwater. Het is een uitvinding van Albert Jansen, een van onze kandidaten van de AWP. Het is een zogenaamde ‘Nature Based Solution’, dankzij regen van de natuurlijke waterkringloop en de aanwezige zwaartekracht. Regen wordt gebruikt zonder chemicaliën. Benutten van regenwater draagt in belangrijke mate bij aan energiebesparing voor drinkwaterproductie, aan het vasthouden van water, bestrijding van verdroging, voorkomen van kosten van zuivering van afvalwater.

Het principe is eenvoudig (afbeelding onder). Het dak vangt de regen op 1. Via goot en leiding 2, wordt het water in tanks gebufferd groot genoeg om heftige buien aan te kunnen. Het opgevangen water wordt gezuiverd van voedingsstoffen en micro-organismen door een biofilter en een UF membraan 3, alvorens het op te slaan voor droogte en het moment van gebruik 4. Vlak voor consumptie verwijdert een laatste UF-membraan eventuele bacteriën die het gevolg zijn van nagroei 5. De waterkwaliteit van Hemel(s)water is recentelijk gecertificeerd als Nederlands drinkwater.

Meer waterbuffers

Opinie We hebben in Nederland genoeg regen. Het valt alleen altijd op het verkeerde moment. Telkens net wanneer jij op de fiets ergens heen wilt. En ook op g...

Een nieuwe stikstofcrisis in de maak?

Opinie De waterkwaliteit in Nederland is de laatste decennia gelukkig veel beter geworden. Toch is er nog reden tot zorg. Industrieel afvalwater bevat nog ...

Jouw mening, over onze speerpunten

Nieuws De AWP voor water, klimaat en natuur wil de waterhuishouding zo inrichten dat iedereen veilig en met plezier in ons gebied kan blijven wonen, werken e...

Onteigenen van grond langs de Lekdijk

Opinie Waterschap, leg eens goed uit waarom het onteigenen van grond langs de Lekdijk nodig is! Ons klimaat verandert en daar moeten we ons op aanpassen. In ...

Wanneer is een waterschap circulair?

Opinie Misschien verwacht je het niet, maar in afvalwater zit veel bruikbaars. Waterschappen zoeken daarnaar: welke waardevolle grondstoffen kun je daaruit (...

De kandidaten voor AWP De Stichtse Rijnlanden

Nieuws De AWP heeft de kandidatenlijst voor het waterschap HDSR vastgesteld. De leden van het team stellen zicht graag aan u voor.    Klik op de linkjes v...