AWP Delfland

Hans Middendorp

Deskundig en creatief

Ervaren lid van het Algemeen Bestuur van Delfland voor de AWP vanaf 2009. Opgeleid als visbioloog in Wageningen en gepromoveerd in Gent.  En nu al jaren werkzaam als interim consultant bij gemeenten, waterschappen en provincies in projecten met water en ruimtelijke ontwikkeling.

Ik ben energiek, creatief en inhoudelijk goed op de hoogte met alle dossiers van Delfland, met name onderwerpen zoals waternatuur, waterkwaliteit en afvalwaterzuivering hebben mijn belangstelling.

Waterschapsbelasting

Als fractievoorzitter ben ik natuurlijk betrokken bij alle grote onderwerpen bij Delfland, zoals de hoogte van de waterschapsbelasting en het niet-doorschuiven van lasten naar de volgende generaties. De AWP vindt dat de inwoners nu een te groot deel van de watersysteemheffing betalen, dat moet echt anders.

Het grootste deel van Delfland is stedelijk gebied, en ik vind dat het waterschap een duidelijke rol heeft om de extra overlast door hoosbuien als gevolg van klimaatverandering zo veel als mogelijk te voorkomen. Denk aan slimme ondergrondse waterberging of groenblauwe daken.

Hans Middendorp over de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 (klik op de foto om het filmpje te zien!)

Waternatuur

Ik vind dat burgers gewoon recht hebben op schoon water en een aantrekkelijke waternatuur, waar ze ook van mogen meegenieten. Mooie waternatuur langs de waterkant draagt bij aan een prettige leefomgeving. Ook de zorg voor een goede visstand hoort gewoon bij goed waterbeheer. Van de hengelsport mag trouwens best ook een bijdrage worden gevraagd, bijvoorbeeld bij het beheer en onderhoud van vispaaiplaatsen en de aanleg van vissenbossen. Ook maak ik mij sterk voor een integrale aanpak van de overlast door rode rivierkreeftjes.

Rioolwater wordt grondstof

Tot slot: als bioloog streef ik naar het sluiten van de natuurlijke kringlopen door energie en grondstoffen uit het rioolwater terug te winnen, zoals fosfaat en WC-papier. De technologie daarvoor bestaat al, ik wil graag dat Delfland die duurzame toekomst ook omarmt!

Hans Middendorp: “passie voor water’. (Klik voor het hele interview)

AWP niet politiek wel deskundig

Hans Middendorp weet van water en blogt over allerlei aspecten rond water en waternatuur. Hans heeft ook een boek geschreven over de waterschappen: Niet bang voor water?  Wat de waterschappen voor je doen.

+31 6 37475317 | Hans.Middendorp@AWP.nu | LinkedIn

(Klik op de afbeelding voor meer informatie)