AWP Delfland

 

Ambitieus plan AWP om waterkwaliteit echt te verbeteren

AWP voor water, klimaat en natuur

1 maart 2023 – De AWP voor water, klimaat en natuur doet mee aan de verkiezingen voor waterschap Delfland en ook voor de provincie Zuid-Holland. “Als je de waterkwaliteit echt wil verbeteren, moeten waterschap en provincie veel nauwer samenwerken”, zegt Anne van Hagen – van Rooijen van de AWP.  “Zorgen dat vervuilende stoffen niet in het water komen is cruciaal om alle natuurdoelen te halen. Maar het verbeteren van de waterkwaliteit schiet de laatste jaren niet op.”

Luister hier naar het radio-interview van Anne van Hagen

De vervuilende stoffen komen voor 66% uit de land- en tuinbouw en voor 34% uit andere bronnen. Omdat planten en dieren, nadat het water schoon is, tijd nodig hebben om te herstellen moeten we vaart maken. Zeker ook omdat er bestuurlijke druk nodig is van de waterschappen op de andere overheden om strengere handhaving en betere regels voor elkaar te krijgen. Het waterschap Delfland moet zich enerzijds richten op Interventies glastuinbouw, met een risico-gestuurde aanpak en betere opsporingsmethoden. Tegelijkertijd zal Delfland ook de andere vervuilingsbronnen in kaart moeten brengen, zoals de industrie, overstorten van de riolering en vervuilingen door burgers.

Schoon water – het begint met ambitie

De AWP stelt vier punten voor om de waterkwaliteit nu eindelijk echt te verbeteren:

  1. Handhavers en vergunningverleners hebben nu extra  mogelijkheden nodig om meer grip te krijgen op de waterkwaliteit. AWP wil niet nog langer  wachten op de Omgevingswet of de Waterverordening.We gaan meteen na de verkiezingen in gesprek met handhavers en vergunningverleners van het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst om te kijken wat er nodig is.
    .
  2. Bij de Unie van Waterschappen en de landelijke overheid zorgen we dat deze “maatwerkvoorschriften” worden opgenomen in het Activiteitenbesluit, waar sectoren als de land- en tuinbouw nu onder werken.
    .
  3. Fabrikanten van bestrijdingsmiddelen verkopen een zo dodelijk mogelijke cocktail van bestrijdingsmiddelen. Daar hebben we nu niet precies inzicht in. De Unie van Waterschappen moet met het REACH-verdrag producenten van bestrijdingsmiddelen dwingen tot openheid van zaken.
    .
  4. De controles en maatregelen kosten geld. AWP wil dat niet dat burgers extra betalen voor de vervuiling van boeren en bedrijven. De AWP stelt voor om tijdelijk de glastuinbouw extra te belasten, totdat de waterkwaliteit voldoende is.

“We hoeven niet het beste jongetje te zijn in Delfland en Zuid-Holland, maar nu zij we wel het vieste jongetje. En dat moet beter”, zegt Anne van Hagen.

Anne van Hagen – van Roijen, AWP Delfland

 

Stem 15 maart AWP, voor water, klimaat en natuur

 

 

 

Uitslag waterschapsverkiezing Delfland: AWP stabiel met bijna 11% van de stemmen

Nieuws   BBB, VVD en WN grootste partijen met elk vier zetels 16 maart 2023 – De AWP blijft stabiel met 3 zetels in het waterschapsbestuur (30 ze...

Delfland hoogste rentelasten van alle waterschappen

Nieuws   AWP wil geld opzij leggen om schuldenberg stap-voor-stap af te lossen 10 maart 2023 – ‘Er wordt niet genoeg geld gespaard door Delfland om...

Verstening van Rijswijk moet stoppen in polder Pasgeld

Nieuws   AWP wil laatste polder van Rijswijk reserveren voor water en groen 8 maart 2023 – Frans van Kasteren van AWP voor water, klimaat en natu...

AWP-resultaten waar we trots op zijn! (2019-2023)

Nieuws   Welke resultaten behaalde de AWP voor u als kiezer? 10 feb 2023 – De afgelopen vier jaar (2019-2023) hebben wij ons als AWP Delfland met...

AWP wil eerlijke waterschapbelastingen bij waterschap Delfland

Nieuws   Wat is er oneerlijk aan watersysteemheffing van Delfland? 27 feb 2023 – De tarieven voor de bedrijven worden elk jaar laag gehouden door...

AWP past goed in centrum-linkse coalitie, samenwerking met VVD mogelijk

Nieuws   Samenwerking met VVD op specifieke thema’s 24 feb. 2023 – AWP Delfland kan de meeste van haar doelstellingen realiseren in een cen...