AWP Delfland

Betere waterkwaliteit in Delfland niet vanzelf

Delfland moet tuinders veel vaker controleren

24 jan 2021 – De waterkwaliteit in het gebied van Delfland, vanaf Den Haag tot aan Delfshaven en Spangen in Rotterdam, verbetert niet als de handhaving niet verbetert. Dat zegt Anne van Hagen van AWP Delfland. “Wat wij echt onacceptabel vinden, is dat er 18 bestrijdingsmiddelen boven de veiligheidsnorm uitkomen. En dat is op jaarbasis, dit zijn geen incidentele uitschieters. Dat zijn gewoon 18 middelen teveel.”

Continue aandacht AWP werkt

Maar de continue aandacht van AWP Delfland voor bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater werkt wel! Het hoogheemraadschap van Delfland gaat inzetten op nieuwe technieken. Delfland gaat ook de giftigheid bepalen van de hele cocktail van bestrijdingsmiddelen in plaats van de giftigheid van ieder middel apart. En Delfland wil landelijk aansturen op aanscherping van de VTH-strategie* en minder coulant omgaan met overtredingen. De AWP steunt deze ontwikkelingen, maar er moeten nog wel een paar tandjes bij.

*  VTH = vergunningen, toezicht en handhaving

Klik hier voor interview van Anne van Hagen: “Delfland moet tuinders vaker controleren”.


‘Meer controle nodig op bestrijdingsmiddelen’, zegt Anne van Hagen

 

Pakkans te klein

Glastuinbouwbedrijven worden nu maar één keer in de 4 jaar bezocht. En als er ergens in een sloot tussen de kassen een bestrijdingsmiddel in te hoge concentratie wordt gemeten, lukt het vaak niet om met zekerheid de bron aan te wijzen. En dan gaan de handhavers onverrichterzake verder naar de volgende melding.

De AWP wil dat Delfland veel meer toezichthouders inzet. De glastuinbouwsector, bij monde van LTO Glastuinbouw, stelt dat het ‘slechts een paar kwekers’ zijn, die het verzieken voor de rest. “Ik heb foto’s gezien van lekkages van leidingen en vloeren in een dermate slechte staat van onderhoud, dat de pakkans blijkbaar te klein is. De controleurs van Delfland moeten gewoon veel vaker langskomen”, zegt Van Hagen.

Ook de tuinders willen strengere controle op hun eigen zwakkere broeders. “De situatie is nu zo dat een of twee tuinders in een polder het voor de rest kunnen verpesten. Tuinders die het goed doen, vragen om een handhaving die de minder presterende bedrijven eruit kan pikken”, aldus LTO Glastuinbouw.

klik hier voor video over vloeren en ondergrondse leidingen in een kas

‘Controle onder betonvloeren is heel lastig’ (bron: Glastuinbouw Nederland)

 

Inspectie en onderhoudsplan

Voor veel zaken rond bestrijdingsmiddelen die steeds misgaan in de glastuinbouwsector, zijn in andere sectoren allang gewoon voorschriften opgenomen in de vergunningen. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, vindt Van Hagen. “Verplicht tuinders om een Inspectie- en Onderhoudsplan op te stellen met daarin alle installaties, vloeren, en gebouwen. Zo hebben bedrijf en handhaver zicht op het onderhoud. Laat bedrijven ook een boekhouding bijhouden van alle aanwezige en gebruikte bestrijdingsmiddelen, een zogenoemde stoffenbalans. En verplicht tuinders tot het vaker zelf doen van metingen en rapporteer die metingen ook aan Delfland. Digitaal is dat een fluitje van een cent”.

In de vergunningen staan de specifieke eisen waar de tuinder zich aan moet houden. Bij wijzigingen in de situatie moeten – uiteraard! – de bestaande vergunningen worden herzien. Bijvoorbeeld bij een nieuwe eigenaar, nieuwe teelt, nieuwe kas of nieuw bestrijdingsmiddel moet de bestaande vergunning worden gewijzigd of een nieuwe vergunning worden verleend.

Klik hier: Veel meer controles nodig voor betere waterkwaliteit  (AD 25 jan. 2022)

 

AWP vindt dat vervuiler moet betalen

Meer controles kosten natuurlijk wel extra geld. De AWP vindt dat de vervuiler moet betalen! Daarom stellen wij tijdelijk een extra heffing voor de glastuinbouwsector voor. De problemen met de waterkwaliteit spelen al zo lang, dat er gewoon iets moet gebeuren. Ja, dan moeten de goeden lijden onder de kwaden. “Maar het is misschien ook een aanleiding om er op een verjaardag iets over te zeggen richting een collega”.

Als andere politieke partijen niet een tijdelijke extra heffing voor de glastuinbouwsector willen, kom met ons praten over hoe we de extra controles dan dan wel gaan betalen? Uiteraard zonder dat de inwoners van Delfland voor de extra kosten opdraaien, want de inwoners van Delfland betalen al de hoogste waterheffingen van Nederland.

Klik hier: Hoogheemraadschap van Delfland pakt lozingen en lekkages uit kassen aan

Anne van Hagen, commissielid Waterkwaliteit & Waterkwantiteit voor AWP Delfland

 

Prijsstijging energie maakt zuiveren rioolwater fors duurder

Nieuws Kwijtschelding van zuiveringsheffing geen structurele oplossing voor armoede 30 nov 2022 – De AWP Delfland is ook geschrokken van de grote tari...

Beter bij de kiezer in beeld bij de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023

Nieuws AWP vraagt om ondersteuning voor alle politieke partijen 1 sept 2022 – De AWP pleitte ervoor om een deel van de organisatie en publiciteit vanu...

Word jij actief voor het waterschap Delfland?

Nieuws AWP voor water, klimaat en natuur 30 aug. 2022 – Het moet beter! We worden ingehaald door de klimaatverandering, en hoe wij omgaan met water mo...

Voorstel AWP: heffing voor rioolzuivering veranderen in toeslag

Nieuws Drinkwater besparen ook goed voor portemonnee 13 aug 2022 – Vraag: hoe maak je mensen nu bewust van drinkwater? Want juist omdat water zó goed...

Veel meer controle nodig op vervuiling door bestrijdingsmiddelen in Delfland

Nieuws Schoon water stroomt eerst door glastuinbouwgebied en dan pas naar natuurgebieden, zoals de Ackerdijkse plassen De AWP Delfland protesteert al jaren ...

Nieuwbouw rioolwaterzuivering De Groote Lucht veel duurzamer

Nieuws Oude rioolzuivering technisch verouderd en versleten De rioolwaterzuivering De Groote Lucht (DGL) tussen Vlaardingen en Maassluis loopt op z’n ...