AWP Rivierenland

AWP: niet bouwen in uiterwaarden Buurmalsen

17/2/2024 – De AWP is blij met het negatieve advies dat waterschap Rivierenland heeft gegeven ten aanzien van de plannen die er zijn om te bouwen in de uiterwaarden van Buurmalsen. De Linge functioneert als waterberging bij hevige neerslag en hoge rivierafvoeren. Dat was rond de jaarwisselingen van afgelopen en vorig jaar goed te zien. Door klimaatverandering zal er in de toekomst nog meer water in de Linge geborgen moeten worden. Bouwen in het Lingebed zorgt voor afname van de berging en zorgt ervoor dat we in de toekomst minder flexibel zijn. Dat moeten we dus niet doen.

De AWP waarschuwde vorig jaar ook al voor de gevolgen. Omwonenden van de plannen in Buurmalsen namen contact op en vroegen wat het waterschap gaat doen. Uit beantwoording van vragen van de AWP blijkt dat het waterschap negatief adviseerde. Helaas is dat advies van het waterschap aan de gemeente niet bindend. Gelukkig staat het waterschap er niet alleen voor: de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ van eind 2022 stelt immers ook dat bouwen in de uiterwaarden onwenselijk is. Waterschap Rivierenland heeft daarop het winterbed van de Linge aangemerkt als gebied waarin bouwen onwenselijk is.

Uiterwaarden Linge overstromen, januari 2023

Het is te hopen dat de gemeenteraad West Betuwe een wijs besluit neemt. Kan er dan helemaal niets? Jawel, drijvende woningen of woningen op palen zou natuurlijk wel kunnen. In Dordrecht zijn daar mooie voorbeelden van.

Als de gemeente toch besluit vaste woningen in de uiterwaarden toe te staan, vindt de AWP dat de gemeente daarmee ook de verantwoordelijkheid neemt de toekomstige kopers te wijzen op de risico’s in buitendijkse gebieden en de noodzaak tot het treffen van veiligheidsmaatregelen bij hoogwater.

Guido van der Wedden, fractievoorzitter AWP Rivierenland

Verdwijnen de waardevolle sloten uit het landschap, ter wille van de efficiënte landbouw?

Nieuws 14/2/2024 – Sloten zorgen voor biodiversiteit in het agrarische gebied en ze zijn een belangrijk groen lint in het agrarische gebied voor insec...

Peilen Alblasserwaard omlaag

Nieuws 9/10/2023 – Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Rivierenland heeft op 9 oktober het peilbesluit van de Alblasserwaard vastgesteld.  Diver...

Hogere belasting voor iedereen in Rivierenland

Nieuws De AWP heeft ingestemd met een gelijkmatige lastenstijging voor 2024, waarbij de tarieven voor huurders, woningeigenaren, agrariërs, natuur en bedri...

AWP wil snel duidelijkheid gezondheidsrisico's door PFAS voor omwonenden Chemoursfabriek

Nieuws 29/6/2023  – De waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur wil naar aanleiding van al het nieuws over PFAS-vervuiling door de Chemour...

AWP fractie en commissieleden beëdigd

Nieuws Pannerden, 1 juni 2023 – Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland is Guido van der Wedden namens de AW...

AWP stemt tegen bestuursprogramma en voor heemraden

Nieuws In de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland op 31 mei heeft de AWP tegen het coalitieprogramma gestemd, maar ...