AWP Rivierenland

In de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland op 31 mei heeft de AWP tegen het coalitieprogramma gestemd, maar vóór de kandidaat heemraden in het nieuwe college. De AWP wenst het nieuwe college veel succes en ziet uit naar een constructieve samenwerking komende vier jaar.

 

Na de verkiezingen is in opdracht van de winnaar van de verkiezingen, de BBB, door de informateur verkend op welke manier tot een stabiele coalitie voor waterschap Rivierenland kon worden gekomen. De AWP heeft meegeschreven aan de eerste aanzet voor een bestuursprogramma. Uiteindelijk kon er geen overeenstemming komen over de heemraden en heeft de AWP de onderhandelingstafel verlaten. Op 31 mei lag het definitieve bestuursprogramma voor. De AWP kan zich grotendeels in de inhoud van dit programma vinden. Het is een voortzetting van het bestuursprogramma van de vorige periode. Er is echter één paragraaf waar de AWP niet mee kan instemmen, dat is de financiële paragraaf. Het stuk over de schuldenlast is te vaag geformuleerd en laat ruimte om de schuld nog verder te laten oplopen en onze problemen te verplaatsen naar volgende generaties, iets waar de AWP tegen is. Daarnaast is de AWP tegen de formulering dat de belasting “evenwichtig verdeeld moet worden over de categorieën”. De categorie ingezetenen (de inwoners) is de laatste jaren namelijk veel meer gaan betalen ten opzichte van bedrijven. De AWP wil dus eerder een herstel van het evenwicht, dan een evenwichtige verdeling. In de schriftelijke commentaarronde heeft de coalitie ervoor gekozen het bestuursprogramma niet aan te passen aan de opmerkingen op de financiële paragraaf van de AWP. Daarom heb ik tegen het programma gestemd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik me komende 4 jaar niet constructief zal opstellen. Daarnaast kan de AWP zich wel grotendeels vinden in de rest van het programma.

Naast het bestuursprogramma werd ook gestemd over de heemraden. Voorafgaand aan de vergadering had de AWP vragen over de verdeling van de tijdbesteding (aantal fte per heemraad), die volgens ons geen afspiegeling van de zwaarte van de portefeuilles was, maar kandidaat heemraad Henk van ’t Pad (PvdA) nam die zorg direct weg toen hij zijn motivatie gaf en ons verzekerde dat zijn inzet veel meer gaat zijn dan het aantal fte waarvoor hij is ingeschaald. Ook de overige heemraden wekten het vertrouwen dat ze er voor alle AB-leden gaan zijn, niet alleen voor de eigen partij/ coalitie. De AWP vindt het college een mooie mix van ervaring in het waterschapsbestuur en uit het bedrijfsleven/ de financiële sector. Guido van der Wedden heeft daarom in de schriftelijke stemming vóór alle kandidaat heemraden gestemd. Na afloop volgden felicitaties en succeswensen.

Het nieuwe DB direct na de stemming (foto Corine Peek)

Peilen Alblasserwaard omlaag

Nieuws 9/10/2023 – Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Rivierenland heeft op 9 oktober het peilbesluit van de Alblasserwaard vastgesteld.  Diver...

Hogere belasting voor iedereen in Rivierenland

Nieuws De AWP heeft ingestemd met een gelijkmatige lastenstijging voor 2024, waarbij de tarieven voor huurders, woningeigenaren, agrariërs, natuur en bedri...

AWP wil snel duidelijkheid gezondheidsrisico's door PFAS voor omwonenden Chemoursfabriek

Nieuws 29/6/2023  – De waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur wil naar aanleiding van al het nieuws over PFAS-vervuiling door de Chemour...

AWP fractie en commissieleden beëdigd

Nieuws Pannerden, 1 juni 2023 – Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland is Guido van der Wedden namens de AW...

AWP Rivierenland behoudt zetel

Nieuws 23 maart 2023 – Ondanks het landelijke politieke mediageweld en de onvrede met Den Haag die in alle waterschappen tot een grote winst voor de B...

AWP: belang huiseigenaren bij peilbeheer onderbelicht

Opinie AWP: meer rekening houden met huiseigenaren 1 maart 2023 – Peilbeheer is een van de taken van het waterschap. De AWP voor water, klimaat en natuur...