AWP Rivierenland

AWP wil snel duidelijkheid gezondheidsrisico’s door PFAS voor omwonenden Chemoursfabriek

29/6/2023  – De waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur wil naar aanleiding van al het nieuws over PFAS-vervuiling door de Chemoursfabriek vandaag dat er snel duidelijkheid komt voor omwonenden van de fabriek over welke risico’s zij lopen voor hun gezondheid bij het wonen en recreëren in hun directe omgeving. Algemeen Bestuurslid Guido van der Wedden stelde daarom schriftelijke vragen aan dijkgraaf en heemraden.

Op 15 juni 2023 werd de documentaire ‘De PFAS-doofpot’, een programma van Zembla, uitgezonden op de Nederlandse televisie door BNNVARA. In sommige berichtgeving naar aanleiding hiervan wordt gesuggereerd dat waterschap Rivierenland al sinds 2018 metingen verricht, maar de resultaten nooit openbaar maakte. De vervuiling met PFAS is sinds die metingen echter onveranderd, maar het RIVM heeft nieuwe en strengere landelijke risicogrenswaarden voorgesteld. Het RIVM heeft daarom onlangs een opdracht van waterschap Rivierenland gekregen om te bepalen wat de impact van de nieuw voorgestelde grenswaarden is op diverse functies van het oppervlaktewater in ons werkgebied. Dat onderzoek loopt nog. Het is dus niet zo dat het waterschap bewust informatie heeft achtergehouden.

Veel onrust

Ondanks dat is er veel onrust. Van der Wedden: “Vanuit onze achterban werden wij vandaag meermalen benaderd met zorgen over dit dossier. Bewoners vragen zich af of zij nog veilig kunnen zwemmen in het Lammetjeswiel en de Sliedrechtse Biesbosch. Omdat het onderzoek van het RIVM nog niet is afgerond zullen deze vragen nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Deze onduidelijkheid geeft onrust. Er moet zo snel mogelijk meer duidelijkheid komen, we kunnen de omwonenden niet wachten op de resultaten van het onderzoek.”

Van der Wedden stelde daarom namens de AWP schriftelijke vragen aan dijkgraaf en heemraden:

  • Hoe gaat u om met de zorgen in het gebied zolang het onderzoek bij het RIVM nog loopt?
  • Is het mogelijk informatie te vergaren waardoor we onze inwoners vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek alvast kunnen informeren en adviseren over het wel of niet zwemmen en moestuinieren in de omgeving?
  • Of gaat u hen op een andere manier alvast informeren?

De AWP wil met deze vragen bereiken dat bewoners snel duidelijkheid krijgen over hun gezondheidsrisico’s.

 

——————

Lees de volledige schriftelijke vragen hier. Naschrift juli 2023: inmiddels zijn de antwoorden bekend.

Meer informatie over dit dossier is te vinden op de website van AWP-lid en Onafhankelijk Papendrecht raadslid Ruud Lammers.

Handhaving bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Nieuws   6/6/2024 – De zorgen over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater hebben ook de Tweede Kamer bereikt. De Tweede Kamer nam op 28 mei...

AWP: niet bouwen in uiterwaarden Buurmalsen

Nieuws 17/2/2024 – De AWP is blij met het negatieve advies dat waterschap Rivierenland heeft gegeven ten aanzien van de plannen die er zijn om te bo...

Verdwijnen de waardevolle sloten uit het landschap, ter wille van de efficiënte landbouw?

Nieuws 14/2/2024 – Sloten zorgen voor biodiversiteit in het agrarische gebied en ze zijn een belangrijk groen lint in het agrarische gebied voor insec...

Peilen Alblasserwaard omlaag

Nieuws 9/10/2023 – Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Rivierenland heeft op 9 oktober het peilbesluit van de Alblasserwaard vastgesteld.  Diver...

Hogere belasting voor iedereen in Rivierenland

Nieuws De AWP heeft ingestemd met een gelijkmatige lastenstijging voor 2024, waarbij de tarieven voor huurders, woningeigenaren, agrariërs, natuur en bedri...

AWP fractie en commissieleden beëdigd

Nieuws Pannerden, 1 juni 2023 – Tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Rivierenland is Guido van der Wedden namens de AW...