AWP wil prijsprikkel op drinkwater zonder lasten te verhogen

Nederlanders drinken veel meer water dan Belgen

13 aug 2022 – De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en noodzakelijk, zeggen de waterbedrijven. Of zoals minister Halbers van Infrastructuur en Waterstaat het kernachtig zei op het NOS-journaal: “Er is genoeg drinkwater, maar doe zuinig!

Drinkwater, grondwater, regenwater: het waterbeheer in Nederland moet veel integraler, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP (Algemene Water Partij). De AWP doet op 15 maart 2023 mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen. De provincies moeten het grondwater veel scherper gaan beheren. En regenwater langer vasthouden is nodig om het grondwater aan te vullen. Zuinig omspringen met drinkwater is ook noodzakelijk, zeggen de waterbedrijven.

Vraag: hoe maak je mensen nu bewust van drinkwater? Want juist omdat water zó goedkoop is, voelen de meeste mensen niet echt de noodzaak om te besparen op drinkwater. Iedereen een eierwekker geven om korter te douchen, gaat natuurlijk niet werken. “Het zou wel heel fijn zijn als iedereen wat zuiniger met drinkwater omgaat, zegt waterdeskundige prof. Piet Verdonschot. Want: “Als een avondje tuin sproeien maar 50 cent kost, raakt het mensen niet.’’

Lees ook: Beprijs het zuiveren van water anders (Trouw, 13 aug. 2022).

Belgie

In België hebben ze het reinigingsrecht al jaren geleden gekoppeld aan het drinkwater-verbruik. En het werkt: Een Belg verbruikt gemiddeld 89 liter drinkwater per dag. Vergeleken met het Nederlandse drinkwaterverbruik van gemiddeld 134 liter per dag is dat een besparing van 45 liter per dag. Probeer je dat even voor te stellen: 45 liter per persoon per dag x 365 dagen x 17 miljoen inwoners in Nederland! Dat is echt heel veel water.

Voor de rekenaars: (134 – 89) = 45 liter per dag x 365 dagen = 16 kuub per persoon per jaar x 17 miljoen inwoners = 280 miljoen kubieke meter drinkwater, die je zou kunnen besparen in Nederland. Deze enorme hoeveelheid water komt overeen met het huidige drinkwaterverbruik van 2 miljoen huishoudens. Dat is een kwart van alle huishoudens in Nederland.

 

Prijsprikkel

De AWP stelt nu voor om de zuiveringsheffing, een vast bedrag per jaar voor alle huishoudens, af te schaffen. In plaats daarvan komt een variabele zuiveringstoeslag per kuub drinkwater (1 kubieke meter = 1000 liter).  De AWP stelt een zuiveringstoeslag voor van 2 euro per kuub drinkwater. Daarnaast betaal je natuurlijk nog 2,25 euro per kuub aan het drinkwaterbedrijf. De samengestelde drinkwaterprijs is dan 4,25 euro per kuub (in België: 4,30 per kuub).

“Het ei van Columbus!” vindt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. Wel een prijsprikkel, maar geen ordinaire lastenverzwaring. Want het waterschap ontvangt van alle huishoudens in totaal precies evenveel zuiveringsheffing als vroeger, maar grote verbruikers gaan wel iets meer betalen. En verbruik je minder drinkwater, dan betaal je ook minder zuiveringstoeslag (zie het uitgebreide rekenvoorbeeld onderaan deze tekst).

Ieder waterschapsbestuur kan – bij wijze van spreken! –  morgen al besluiten om de vaste zuiveringsheffing om te zetten in een zuiveringstoeslag per kuub. Wij roepen alle politieke partijen in de waterschappen op mee te werken aan de verduurzaming van water in Nederland. Minder drinkwaterverbuik betekent minder aanvoer van grondwater of rivierwater, minder pompkosten, minder afvoer naar de rioolzuivering, weer minder pompkosten, en minder zuiveringskosten. Laten we als waterschapsbestuurders lef toen en het gewoon proberen, bijv. in een proefperiode van twee jaar, om te zien hoe de zuiveringstoeslag uitpakt.

Voor de rekenaars: de zuiveringsheffing in Delfland is 270 euro voor een meerpersoonshuishouden. Het gemiddelde drinkwaterverbruik is 45 kuub per persoon, en waterschappen moeten met 3 personen per huishouden rekenen: dus 135 kuub drinkwater per huishouden per jaar. Een huishouden dat precies 135 kuub verbruikt, betaalt 135 x 2 = 270 euro zuiveringstoeslag. Verbruik je minder, dan heb je voordeel. Verbruik je meer, dan moet je ook meer betalen. Simpel en doeltreffend!

Lees ook: zuiniger omgaan met drinkwater door koppeling zuiveringsheffing en drinkwaterverbruik.

Bedrijven?

En voor de critici: ja, de AWP wil ook dat bedrijven zuiniger omgaan met drinkwater. Nu is het zo er alleen belasting op leidingwater (BoL) wordt geheven op de eerste 300 kuub. Dus inwoners en kleine bedrijven betalen keurig 35% belasting over hun drinkwaterverbruik, terwijl grote bedrijven, die ‘enkele miljoenen kubieke meters’ verbruiken, geen BoL betalen over dat enorme waterverbruik boven de 300 kuub. En dan vervolgens aankomen met de klacht dat er geen verdienmodel mogelijk is om water te besparen, ‘omdat drinkwater zo goedkoop is’.  Maar dat is wel een andere discussie, en daarover moet de Tweede Kamer besluiten.

 

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP Nederland

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Stikstof en fosfaat: zonde om weg te spoelen

Opinie   20 februari 2024 - Er zit een enorm lek in de #landbouwkringloop: fosfaat uit menselijke ontlasting verdwijnt op de stort of in de wegenaa...

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersveranderingen als gevolg van ...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...