Klimaatverandering begint nu pas, het wordt erger

Klimaatschade huizen, steden en natuur beperken, zegt AWP

6 jan 2022 – De AWP maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat ook steeds sneller, lijkt het wel. Nu houdt een winterse hittegolf Europa al dagenlang in zijn greep, met volop zon op de Spaanse stranden en groene Alpenweiden langs de ski-pistes.  Deze bizarre gang van zaken doet doemdenkers vrezen voor de toekomst.

 

Zeespiegel

Voor de AWP is het van belang dat we in elk geval het tempo van de klimaatverandering vertragen. “Het maakt nogal uit of de zeespiegel in 2200 twee meter of vijf meter is gestegen”, zegt Hans Middendorp, landelijk woordvoerder van de AWP. Op Antarctica dreigt een enorm stuk van het landijs af te breken. “Daardoor komt het zeewater in de badkuip van de Aarde wel in een klap 60 cm hoger te staan”.

De AWP wil de klimaattransitie versnellen. “Het gaat niet alleen om de zeespiegel. We moeten ons ook wapenen tegen klimaatschade. Het is nu al belangrijk om  maatregelen te nemen om schade aan eigendommen door hoosbuien te voorkomen. En om schade aan de natuur door hitte en droogte zoveel als mogelijk te beperken”.

 

Water beter verdelen

Zo wil de AWP dat het waterbeheer werkelijk integraal wordt aangepakt. Dat betekent dat regenwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in samenhang moeten worden bekeken. Er valt bijv. nog steeds genoeg regen, maar we moeten het wel in de bodem laten inzijgen.

“Water en bodem zijn sturend”, zegt het kabinet. Provincies moeten in de ruimtelijke ordening ook ruimte maken voor regenwater. En waterschappen moeten zorgen dat dat regenwater in de grond komt en niet door het riool gaat. Want vanuit het riool wordt het meteen naar zee gepompt. Daar kunnen de waterschappen en provincies vanaf morgen al mee beginnen.”

De AWP doet meemet de verkiezingen voor waterschappen en provincies op 15 maart 2023

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter hoofdbestuur AWP en landelijk woordvoerder

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur

Word lid!

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede waterkwaliteit. Maar zoals de stikstofcrisis nu wordt aangepa...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een gedeeld belang met de hengelsport", zegt Hans Middendorp, woordv...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht e...