AWP Delfland

 

Wie wil vissen, moet ook zorgen voor goed viswater

Waterschappen verantwoordelijk voor schoon water en voor de waternatuur

10 jan. 2023 – Hengelsporters zijn gewend om onbekommerd hun hengel uit te gooien, en na een geslaagde visdag weer naar huis te gaan. Maar wie zorgt er voor goed viswater?

Klik hier: Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, zegt AWP

In Nederland zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de chemische- en biologische kwaliteit van het water in sloot en gracht. ‘Schoon Water’ wil zeggen dat het water in de sloten en singels van goede ecologische kwaliteit is. En een goede visstand is een belangrijke indicator voor ‘Schoon Water’.

Daarnaast probeert Delfland te voorkomen dat chemische bestrijdingsmiddelen uit bijv. de glastuinbouw in de sloten en vaarten terecht komen, door scherp toezicht van haar eigen opsporingsambtenaren.

Paaiende karpers in natuurvriendelijke oever (bron: Pixabay)

 

AWP Delfland pleit voor actieve rol  hengelsporters

“Er zijn ook zo’n 100.000 sportvissers in het gebied van Delfland, die mogen ook hun steentje bijdragen”, zegt Hans Middendorp van de AWPDelfland. “Als je wilt tennissen, zorgt de tennisclub voor tennisbanen. Dus als je wil vissen, dan heeft de hengelsportvereniging toch ook een rol bij het beheer en onderhoud van het viswater?”

De AWP wil veel meer inzetten op samenwerking met hengelsporters. “Dat zijn toch de fanatiekelingen, die bij wijze van spreken dag- en nacht langs de waterkant zitten”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland.

Delfland werkt al samen met de hengelportverenigingen in twee Visstand Beheer Commissies (VBC). De VBC’s zijn verplicht om jaarlijks een visplan te maken om de visstand te verbeteren. “Hengelaars moeten wel ook hun rol oppakken”, vindt Middendorp, die van huis uit visbioloog is. “Want een gezamenlijk visplan betekent ook dat je gezamenlijk tijd en geld stopt in het beheer van het viswater”.

Rivierkreeft

Over de rivierkreeft is de AWP duidelijk: die moet intensief worden weggevist, omdat de kreeftjes alles opvreten en kapot maken. Wij vinden ook dat de kreeftenkorf uit de Visserijwet moet worden gehaald, zodat sportvissers via een aparte kreeftenakte toestemming kunnen krijgen om 1 of 2 kreeftenkorven te plaatsen. “Als je voor de derde keer een rivierkreeft je aas heeft opgegeten, ben je het als sportvisser wel zat en wil je wel meehelpen om de aantallen laag te houden”.

 

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, fractievoorzitter AWP Delfland en vicevoorzitter hoofdbestuur AWP

AWP resultaten in de afgelopen vier jaar (2019-2023)

Nieuws   Welke resultaten behaalde de AWP voor u als kiezer? 10 feb 2023 – De afgelopen vier jaar (2019-2023) hebben wij ons als AWP Delfland met...

Blauwalgen terugkerend probleem in zwemplassen, is ijzerzand een oplossing?

Opinie   AWP wil zwemwater Delftse Hout zuiveren met ijzerzand 20 jan. 2023 – Blauwalgen zijn een bron van ergernis! Want net als het lekker zwem...

Politieke keuzes in Delfland - wat vindt de AWP?

Nieuws   Antwoorden kieswijzer ‘MijnStem’ op actuele politieke vragen 29 jan 2023 – Binnenkort komt de kieswijzer ‘MijnStemR...

Delfland zorgt voor schoon water en droge voeten, niet voor inkomensbeleid

Nieuws   Inkomensbeleid is taak van gemeente 10 jan. 2023 – Recent hebben PvdA, PvdD, Water Natuurlijk en CU/SGP gepleit voor een eenmalige kwijt...

Afvalwater is geld waard

Nieuws   Delfland neemt AWP-motie over duurzaamheid aan 8 dec 2022 – De duurzaamheid van het waterschap Delfland krijgt een impuls door de motie ...

AWP wil reserves inzetten om schuldenberg af te lossen

Nieuws   Stijging energieprijzen slaat gat in reserves 2 dec 2022 – Ook AWP Delfland is geschrokken van de grote tariefsprong van de zuiveringshe...