Ziekenhuizen nemen maatregelen om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen

Medicijnresten uit water

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, onder meer door vergrijzing van de bevolking. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in de waterketen terecht. Naar verwachting zal de concentratie van medicijnresten in het watermilieu toenemen. Droogte zoals afgelopen zomer maakt het watermilieu ook kwetsbaarder. Het is belangrijk om de belasting van medicijnresten op het water te verminderen.

Doel is om de waterkwaliteit voor mens en dier te verbeteren. Momenteel gaat al het afvalwater van ziekenhuizen via het riool naar rioolwaterzuiveringen, die dit water zuiveren voordat het in de beken en rivieren belandt. Hiermee voorkom je echter niet dat een deel van de medicijnresten toch in het oppervlaktewater terecht komt.

Verwijderen van medicijnresten ‘aan de bron’

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de gemeente Breda, provincie Noord Brabant, het drinkwaterbedrijf Brabant Water en ziekenhuis Amphia nauw samenwerken om een Pharmafilter-installatie te realiseren in de nieuwbouw van het Amphia -ziekenhuis in Breda. Een Pharmafilter zuivert het afvalwater van het ziekenhuis voor hergebruik. De zuiveringsinstallatie scheidt het vaste en vloeibare afval van elkaar, zuivert het water en ontdoet het van alle schadelijke stoffen voor mens, dier en milieu. Het vaste afval, dat biologisch afbreekbaar is, wordt vergist en dit levert biobrandstof op. Deze brandstof gaat in de vorm van warmte en elektriciteit weer terug het ziekenhuis in.

Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt samen met twee commerciële bedrijven of het afvalwater van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk effectiever en rendabeler voorgezuiverd kan worden met een gecombineerde toepassing van Ozon- en UV-technologie. In de pilotcontainer bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk wordt het afvalwater van het ziekenhuis behandeld met een geïntegreerde Ozon- en UV-behandeling, voordat het geloosd wordt op het riool. In deze periode wordt uitgebreid onderzocht of en hoe een aanpak bij de bron, ‘decentraal zuiveren’, bij ziekenhuizen effectiever en rendabeler kan.

Tweede Kamer wordt ongeduldig over medicijnresten

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (128 van de 150 stemmen) wilde op 4 december 2018 van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten wanneer de rioolwaterzuiveringen medicijnresten uit het communaal afvalwater gaan zuiveren.

Vraag blijft natuurlijk: ‘wie gaat dat betalen?’. Ooit heeft de Unie van Waterschappen met de natte vinger de investeringskosten om alle rwzi’s in Nederland te voorzien van een extra zuiveringsstap, de zogenoemde ‘vierde trap’,  weleens 800 miljoen euro zou kunnen gaan kosten. Recent maakte de minister 30 miljoen euro beschikbaar voor de eerste pilots. Er is ook weleens een schatting gemaakt dat, om die 800 miljoen aan investeringen op te brengen, de jaarlijkse waterschapslasten met 10 euro per huishouden moeten worden verhoogd.

 

Peter Vonk

 

AWP voor water, klimaat en natuur


Word lid!

Stikstof en fosfaat: zonde om weg te spoelen

Opinie   20 februari 2024 - Er zit een enorm lek in de #landbouwkringloop: fosfaat uit menselijke ontlasting verdwijnt op de stort of in de wegenaa...

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersveranderingen als gevolg van ...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonder-regen': 36 droge dagen op 15 juni. Strikt g...