AWP waterschap Limburg

Interview Maastricht belicht bij RTV Maastricht

10 maart 2023 – Onze lijsttrekker Marja Hilders is bij Maastricht Belicht geweest voor een interview samen met Sjan Schweren(PvdD) over de aankomende verkiezingen waarin onder andere onze zorgen over de normering regionale wateroverlast

Watersysteem en bodem sturend - een gebiedsgerichte aanpak tegen klimaatrisico’s met een stroomgebied visie

Opinie “Nederland is een vergiet, en moet terug naar een spons” 11 maart 2023 – We moeten een nieuwe balans vinden tussen wateroverlast en...

De achtergestelde normen in Limburg

Opinie 10 maart 2023 – Eerder hebben we aangekaart dat de normen in  onze provincie en waterschap voor waterveiligheid bewust te laag zijn. In stedelijke...

Begin provinciaal verdrogingsbeleid

Opinie AWP wil de verbruikers van ons grondwater laten betalen voor de maatregelen om de aanvulling zeker te stellen 1 maart 2023 – Ondanks dat we nog...

Definitieve vaststelling kandidatenlijst

Nieuws AWP Limburg met 19 man naar de verkiezingen. 4 februari 2023 – Gisteravond heeft op het waterschap de zitting plaatsgevonden waar de definitiev...

Presentatie verkiezingsprogramma AWP Limburg

Nieuws d’r mót get gebeure 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Waterschap en Provincie Limburg. Limburg heeft in 2021 te maken gehad met ernstige...

De AWP is voor waterveiligheid in HEEL Limburg!

Nieuws 13 januari 2023 – De AWP is voor de bescherming van de burger tegen hoogwater. Landelijk gelden hiervoor al 20 jaar lang betere normen dan in L...