AWP Vallei en Veluwe

Het gaat AWP Vallei en Veluwe allemaal veel te langzaam

– 26 augustus 2022 –Als het aan het RIVM ligt gaan we naar een ‘verboden tenzij toegestaan’-model voor het zwemmen in buitenwater. Betutteling ten top”, lazen we in het NRC. Een dergelijk standpunt van het RIVM is niet zonder reden.

Zonder laboratoriumonderzoek is de kwaliteit van buitenwater slecht in te schatten. Je ziet het namelijk meestal niet. Als je pech hebt, merk je de zwemmersjeuk, maag-darmklachten en dergelijke later wel. Ook al is het lekker water om in te plonsen, wees voorzichtig! De waterschappen gaan over de kwaliteit van het oppervlaktewater. En eerlijk is eerlijk, het is in Nederland niet eenvoudig om waterkwaliteit te garanderen.

Onze watersystemen worden gevoed door regenwater en grondwater uit het achterland. Soms is dit wel tientallen vierkante kilometers groot. Zo’n gebied staat bloot aan vervuiling door verstedelijking, luchtvervuiling, en agrarische en bedrijfsmatige activiteiten. Bij flinke regenbuien kunnen riolen ongezuiverd water overstorten. In Nederland zijn naast de afwaterzuiveringen van bedrijven meer dan 300 rioolwaterzuiveringen in beheer van de waterschappen. Deze lozen het gezuiverde water op de grotere waterlopen. Dit is gezuiverd water, maar beslist geen schoon zwemwater.

Bij blauwalgen trekken waterschappen aan de bel omdat dit kwalijk is voor mens en dier. Wettelijk streven waterschappen naar een waterkwaliteit die past bij een goede ecologische toestand, letten vooral op nutriënten (fosfaat en nitraat) en zware metalen. Tenminste, dat is het streven. Het is helaas niet overal voor elkaar. Er is nog veel werk aan de winkel.

In een zomerse periode warmt het water op en is het extra oppassen met de waterkwaliteit. Dit schrijft een ander waterschap hierover: Pas op voor slechte waterkwaliteit door warmte.

Het gaat de AWP allemaal te langzaam en niet ver genoeg. Ook in het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe maakt de AWP zich sterk voor een echt goede waterkwaliteit. Zwemmen zal niet overal kunnen maar de basiskwaliteit van het water moet goed zijn en vrij van overmatig kroos, schadelijke chemische stoffen als bestrijdingsmiddelen, en bijvoorbeeld microplastics.

 

Lees hier het opiniestuk over zwemwater in de NRC.

AWP na aanpassingen akkoord met de begroting en tarieven 2023 van waterschap Vallei en Veluwe

Nieuws Drie amendementen en een motie leidden tot verbetering   – 21 november 2022 – Hoewel krapte op de arbeidsmarkt en kostenontwikkelinge...

Een waterschapsbestuur iets voor oudere witte mannen?

Opinie 11 november 2022 – Is een waterschapsbestuur iets voor oudere witte mannen? Voormalig AWP-heemraad bij waterschap Vallei en Veluwe Edith van der...

Ron van Megen AWP-lijsttrekker waterschapsverkiezingen 2023

Nieuws Op 15 maart 2023 staat de aanduiding ‘AWP Water Klimaat Natuur’ boven de kieslijst. – 5 november 2022 – Afgelopen zaterdag hebben de leden va...

Fact checking: regenwater om het toilet door te spoelen tegen droogte?

Opinie Waterbesparen altijd zinvol maar verwacht geen wonderen – 16 augustus 2022 – Voor het zoveelste jaar op rij hebben we te maken met een go...

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...