Delfland

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie Voorstel: lagere waterschapsbelasting voor biologische boeren 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede ...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws AWP wil beter gebruik maken van praktijkervaring sportvissers 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een ged...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws Provincie Zuid-Holland: stop lozing GenX en PFAS 10 januari 2023 - De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. ...

Klimaatverandering begint nu pas, het wordt erger

Opinie Klimaatschade huizen, steden en natuur beperken, zegt AWP 6 jan 2022 - De AWP maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat o...

Drinkwater op rantsoen schrikbeeld voor AWP

Nieuws Grondwaterbeheer moet veel strenger 30 dec 2022 - Drinkwater op rantsoen is het schrikbeeld van iedere Nederlander. Maar als we niets doen, dan ont...

Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar maar elke dag een beetje viezer

Nieuws Grondwatersysteem loopt tegen grenzen aan 2 jan 2023 - Het grondwatersysteem in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan. Dat heeft gevolgen voor de ...

Politiek leiderschap nodig voor transitie naar duurzaam watersysteem

Nieuws Waterschappen moeten het voortouw nemen in overheidsland 14 dec. 20222 - "De AWP roept al lang dat de waterschappen veel meer het voortouw moeten n...

Water en bodem sturend: kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur 26 nov 2022 - Het kabinet-Rutte IV begint nu héél voorzichtig aan die grote vraagstukken voo...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie Gezuiverd afvalwater bevat nog steeds te veel voedingsstoffen 19 nov 2022 -  Waterschappen moeten een inhaalslag maken op de rioolwaterzuiveringen...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws AWP komt op voor schoon en gezond water, voor ons en onze kinderen 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europ...

Stikstofplan van Remkes onvoldoende voor natuur

Opinie 'Je moet water, klimaat en natuur in samenhang zien', zegt AWP 22 oktober 2022 - De AWP is niet tegen boeren maar wel tegen stikstof! En tegen alle...

Waterschappen op weg naar duurzaamheid - plannen genoeg, AWP wil nu doorpakken!

Nieuws Plannen genoeg, AWP wil nu doorpakken! 13 oktober 2022 - Er ligt een enorm grote uitdaging voor de waterschappen om de ambitie van energieneutralit...

Hemelwaterberging combineren met hergebruik regenwater: het Vlaamse voorbeeld

Opinie Opvang van regenwater ontlast het riool 10 okt. 2022 - Het gebruik van regenwater als oplossing tegen wateroverlast wordt in Nederland nogal eens a...

AWP steunt wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws AWP pleit voor meerderheidscoalitie buiten geborgde zetels om 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tw...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 'Waterschappen houden zich vooral bezig met groene randjes' 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europes...

Ruimtelijke ordening en aanpak leefomgeving moet stevig op de schop

Opinie Nog heel veel bouwplannen in laaggelegen gebieden en polders 9 sept 2022 - De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en...

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie Beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk, zegt Vitens 16 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uit...

Nederlanders drinken veel meer dan Belgen

Nieuws AWP wil prijsprikkel op drinkwater, zonder lasten te verhogen 13 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivie...

Zeespiegelstijging onafwendbaar door smeltende Thwaites gletsjer

Nieuws Klimaat verandert sneller dan verwacht 10 aug 2022 - Het klimaat verandert sneller dan verwacht, ook in Nederland zullen we ons nu al moeten aanpas...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie Kwaliteit Nederlandse wateren is slecht en verbetert bijna niet 1 aug 2022 - Bijna geen enkele sloot, meer of rivier in Nederland voldoet aan de Eu...

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? AWP komt op voor water, klimaat en natuur

Opinie AWP komt op voor water, klimaat en natuur 26 juli 2022 - De komende 30 jaar gaat Nederland op de schop, onder het motto: 'Niet alles kan overal'. D...

Zuiniger omgaan met drinkwater door koppeling zuiveringsheffing en drinkwaterverbruik

Opinie Drinkwaterbedrijven waarschuwen voor tekorten in 2030 5 juli 2022 - 'Drinkwater is nu gewoon te goedkoop om zuinig mee te doen'. De maatschappelijk...

Fokke van Zeijl interim-voorzitter van de AWP

Nieuws 18 juni 2022 - Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws Maatschappelijke organisaties hebben straks juridische mogelijkheden om vergunningen aan te vechten 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdings...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie Grondwaterpeilen in Oost- en Zuid Nederland veel te laag 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zu...

Uitgeplaste medicijnen en drugs dodelijk onderwater

Opinie Meeste chemische stoffen niet gezuiverd op rioolwaterzuivering 20 mei 2022 -  Drugs worden een steeds groter probleem in de zuivering van rioolwat...

Biodiversiteitscrisis even groot als klimaatcrisis

Nieuws 'Nederlandse natuur ronduit slecht', meldt NOS 22 april 2022 - Wereldwijd gaat de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit.  De biodiversiteitscr...

Waternatuur gaat hard achteruit door stikstof

Nieuws Stikstofvervuiling bedreigt de boerensloot 20 april 2022 - Nederlandse oppervlaktewateren worden sterk belast met stikstof. In gewoon Nederlands: d...

Hoogwaterbeschermingsprogramma loopt achter met veiligheid dijken

Opinie 'Veiligheid van dijken voor Nederland cruciaal' 16 april 2022 - Het vlaggeschip van het nationale Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramm...

Nederlanders niet tevreden met natuur in Nederland

Nieuws AWP: Samen voor water, klimaat en natuur 29 maart 2022 - Voor de AWP staan water, klimaat en natuur voorop. Water en klimaat zijn twee zijden van d...

IPCC: gevolgen verandering klimaat steeds erger, aanpassen aan gevolgen steeds moeilijker

Nieuws En aanpassing aan die gevolgen wordt steeds moeilijker 28 feb. 2020 - De gevolgen van klimaatverandering worden steeds extremer en de effecten op m...

Provincies krijgen sleutelrol bescherming natuurgebieden tegen bouwplannen

Opinie AWP: geen vrijbrief voor projectontwikkelaars 26 feb. 2022 - Natuur is van ons allemaal! En behoud van biodiversiteit is essentieel voor een duurza...

Hoe nu verder op de Grevelingen? Zoet natuurlijk!

Opinie Zout getij geen oplossing 1 feb 2022 - Het zoutgehalte in de Zeeuwse wateren steeg in 40 jaar tijd zo sterk, dat landbouwgrond nu verzilt raakt. Do...

Waterbom op Randstad wordt regelrechte ramp!

Opinie Nederland niet voorbereid op 100 mm neerslag in twee uur 20 jan 2022 - In juli 2021 veroorzaakte een extreem groot neerslaggebied boven de Ardenne...

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie AWP wil goede toekomst voor Nederland - ook met klimaatverandering 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land ...

AWP pleit voor integraal waterbeheer

Nieuws Levering drinkwater Overijssel komt in gevaar 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van dr...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie AWP wil aan de slag met water en klimaat 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaa...

AWP Jong geeft jongeren een stem voor water en klimaat - Online kennismakingsbijeenkomst 13 en 14 jan. 2021

Nieuws Online kennismakingsbijeenkomst op 13 en 14 jan. 2021 23 dec. 2021 - Het zal inmiddels niemand meer zijn ontgaan: klimaat en water zijn dé grote ...

Grote groep Statenleden wil EU-landbouwgelden gebruiken voor vergroening landbouw

Nieuws Statenleden niet eens met compromis tussen Minister, IPO en Unie van Waterschappen 8 dec. 2021 - Tweehonderdveertien Statenleden, één-derde van a...

AWP wil gelijk democratisch speelveld en aanpassing Wet financiering politieke partijen

Nieuws Aanpassing Wet Financiering Politieke Partijen 1 dec. 2021 - De Tweede Kamer spreekt in de week na Sinterklaas  over aanpassing van de Wet financi...

Online trainingen voor lokale partijen in waterschappen en provincies

Nieuws 'De AWP wil goed beslagen ten ijs komen' De Algemene Waterschapspartij heeft afspraken gemaakt met het Kennispunt Lokale Partijen, zodat ook onze l...

Afschaffen geborgde zetels hoeft niet te wachten op wijziging waterschapswet

Nieuws Aanpak wateroverlast en verdroging door klimaatverandering zou geen taak van de waterschappen zijn? 16 nov. 2021 - Vertragingstactiek? In keurige j...

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland in 2018 en 2019

Opinie Samenvatting van maatregelen en aanbevelingen 13 november 2021 - In de jaren 2018, 2019 en 2020 was er is sprake van droogte op de hoge zandgronden...

Burgers in 2020 nog meer 'de melkkoe van de waterschappen'

Nieuws Watersysteemheffing voor burgers 5,4% hoger dan in 2019 12 nov 2021 - De watersysteemheffing is bedoeld voor droge voeten, veilige dijken, en schoo...

AWP-er Constantijn Wekx Klimaatburgemeester van Amersfoort

Nieuws Het werk van de waterschappen wordt enorm beïnvloed door klimaatverandering 28 okt 2021 - Vandaag zijn in heel Nederland 142 Klimaatburgemeesters ...

Klimaat verandert te snel, zeespiegelstijging onafwendbaar

Opinie Zeespiegelstijging onafwendbaar, Thwaites gletsjer smelt 25 jan 2022 - Het klimaat verandert sneller dan gedacht, ook in Nederland zullen we ons mo...

Zeespiegelstijging veroorzaakt klimaatramp

Nieuws Drie miljoen Nederlandse klimaatvluchtelingen 25 sept 2021 - Onderstreept door dreigende muziek laat een Duits verkiezingsfilmpje zien hoe drie mil...

Afschaffen geborgde zetels: kabinet moet knoop doorhakken!

Opinie AWP pleit voor principebesluit in kabinetsformatie 13 september 2020 - 'Historisch' wordt het nu al genoemd. Nooit eerder was er een Kamermeerderhe...

Voor productie van drinkwater moeten er steeds meer industriële stoffen worden verwijderd uit rivierwater

Opinie RIWA wil transparantie over lozingsvergunningen 17 aug. 2021 - RIWA is in 1951 opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse waterleidingbedri...

Laat landbouw en vervuilende bedrijven betalen om de kwaliteit van ons water in orde te krijgen

Opinie Oppervlaktewater in Nederland zit vol chemische stoffen De waterkwaliteit blijft ondermaats als vervuilers niet harder worden aangepakt, meent Hans...

AWP verbreedt koers naar provinciale verkiezingen in 2023

Nieuws AWP eerste landelijke partij voor waterschap èn provincie 1 juli 2021 - De AWP ('Algemene Waterpartij') wordt de eerste landelijke politieke parti...

Waterschap wordt sterker door Omgevingswet

Opinie 13 juni 2021 - Met de Omgevingswet in aantocht op 1 juli 2022 gaan de ingesleten verhoudingen tussen provincies, waterschappen en gemeenten flink ve...

Watersysteemheffing stijgt vier keer sneller dan inflatie - AWP wil eerlijke lastenverdeling

Nieuws AWP wil eerlijker verdeling van de waterschapslasten 26 mei 2021 - De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blij...

Waterbeheer in tijden van klimaatverandering: boekbespreking 'Nederland Droogteland'

Opinie Boekbespreking: Nederland Droogteland 18 mei 2021 -  Het klimaat verandert, en de manier waarop we met water moeten omgaan, verandert mee. In elk ...

AWP wil betere controle op bestrijdingsmiddelen in het water

Opinie Meer bestrijdingsmiddelen boven de norm dan vorig jaar 30 april 2021 - De Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt tegen. Vorig jaar rapporteerde Delfla...

Zeeuwse eilanden krijgen steeds meer dorst

Opinie Houd Oosterschelde en Grevelingen zoet 29 april 2021 - De zoetwatervoorziening in Nederland staat onder druk. Driekwart van Nederland wordt al voor...

Omgevingswet brengt bestuurlijke emancipatie van het waterschap

Opinie Gelijkwaardige plek voor waterschap aan de Omgevingstafel 28 april 2020 - De Omgevingswet biedt een unieke kans aan het waterschap om zich te bevri...

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...

Nederland heeft steeds vaker dorst. Nieuw TV programma #Waterman zoekt het uit!

Nieuws Nieuw TV programma #Waterman 8 april 2021 - De zeespiegel stijgt, de zomers worden heter en droger. Nederland heeft steeds vaker dorst. Water, een ...

Waterschapsbelasting: huiseigenaren en huurders toch de klos?

Nieuws VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat 6 april 2021 - Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket ...

Zeeland veel baat bij zoete Grevelingen en Oosterschelde

Opinie Aanvoer van zoet water via pijpleidingen peperduur 16 maart 2021 - Het bufferen van zoet oppervlaktewater op de Oosterschelde en de Grevelingen is ...

Aquathermie en grondwater op wensenlijstje van de formateur

Opinie 3 maart 2021 - Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de 2e Kamer. Belangrijke thema's als water, klimaat en leefomgeving krijgen maar weinig aandach...

Opnieuw uitstel beslissing over de geborgde zetels?

Nieuws Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving wil brede discussie over taakveld van de waterschappen 7 jan. 2021 - Er is te weinig tijd om nog vóór de water...

Nederlanders worden steeds waterbewuster, nieuwe campagne Waterbazen van start

Nieuws 'Waterbazen' nieuwe campagne van de 21 waterschappen 28 oktober 2020 - Drie op de vier Nederlanders vindt dat 'iedereen' een bijdrage moet leveren ...

Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie woningen in voorstel waterschapsbelasting

Nieuws Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie voor woningen 8 okt. 2020 - Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders! En ook goed nieu...

AWP wil Aanvalsplan Rivierkreeft

Nieuws Rivierkreeft bedreiging voor kades en biodiversiteit 28 sept 2020 - De AWP wil een Aanvalsplan Rivierkreeft. De VNG heeft namens 98% van de 355 gem...

Waterschapsbelasting blijft hoog: pijnpunten burgers op lange baan geschoven

Nieuws Pijnpunten burgers op lange baan geschoven 5 okt 2020 - Sinds begin 2020 is de Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen aan de ...

Zuiveringsheffing: huishoudens betalen meer dan bedrijven voor zelfde hoeveelheid afvalwater

Opinie Algemene Waterschapspartij wil dat vervuiler betaalt 21 aug. 2020 - De Unie van Waterschappen werkt aan de modernisering van de waterschapsbelastin...

Verzoeting van de Grevelingen nuttig en nodig !

Opinie Beschikbaarheid zoetwater in Zeeland neemt zienderogen af 16 aug. 2020 - De 'zoutlobby', gericht op het binnenlaten van zeewater in het Grevelingen...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te halen 2 juli 2020 -Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en je kunt er z...

Herziening van de waterschaps-belasting in cruciale fase - AWP wil eerlijke tarieven huishoudens

Opinie AWP wil eerlijke tarieven voor alle huishoudens Klik hier voor de reactie van de AWP op de plannen van de Stuurgroep Aanpassing Belastingherzienin...

Chemische waterkwaliteit blijft probleem, toxische druk te hoog

Opinie Toxische druk van bestrijdingsmiddelen hoog 15 juni 2020 - De Algemene Waterschapspartij pleit voor schoon en gezond water. Maar volgens het Planbu...

Geborgde zetels, geborgde belangen - commissie Boelhouwer adviseert afschaffing

Opinie Commissie Boelhouwer adviseert afschaffing, Groen Links komt met eigen wetsvoorstel 9 juni 2020 - De Commissie Boelhouwer heeft haar advies uitgebr...

Studenten recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt AWP

Nieuws AWP wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 12 feb 2020 - Studenten met studieschuld hebben ook recht op kwijtschelding, vindt de Algemene Wa...

Zeespiegelstijging is onomkeerbaar – zelfs als we nu alle CO2 uitstoot stoppen

Opinie zelfs als we nu alle CO2 uitstoot kunnen stoppen 30 jan 2020 - De zeespiegelstijging is onomkeerbaar en bedreigt sluipenderwijs het westen, noorden...

Watersysteemheffing in 2019 opnieuw hoger

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens 6 jan. 2020 - Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen waterov...

Voor inwoners steeg watersysteemheffing met 4,6% in 2019

Nieuws De opbrengst van de watersysteemheffing steeg in 2019 met 52 miljoen euro (3,5%) naar 1.519 miljoen euro voor alle 21 waterschappen samen. De bijdra...

AWP wil knopen doorhakken in de waterschapsbelasting

Opinie Dijkgraven willen aanpassing tarieven 'beperken' 16 dec. 2019 - Eindelijk hebben de 21 dijkgraven van de Unie van Waterschappen besloten hoe verder...

Waterschapsbelasting: speerpunten AWP juist goed voor boeren

Opinie Waterschapsbelasting moet nodig worden gemoderniseerd 30 nov. 2019 - De waterschappen worstelen al jaren met de modernisering van de waterschapsbel...

AWP meer diversiteit in het hoofdbestuur

Nieuws 4 november 2019 - Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap ...

Huishoudens trekken aan kortste eind in watersysteemheffing

Opinie Al vanaf 2008 ontwikkelen de WOZ-waarden van bedrijfsobjecten zich veel langzamer dan die van woningen. Ongemerkt komt een steeds groter deel van de...

Waterschapspartijen willen partijfinanciering van minister Ollongren

Nieuws 7 okt 2019 - Waterschapspartijen, zoals de AWP, krijgen nu geen partijfinanciering van de overheid. Terwijl politieke partijen die één of meer zet...

Van functioneel waterschap naar brede duurzame taakopvatting

Opinie Kerntaken en duurzaamheid gaan hand in hand 22 sept. 2019 - Nog maar tien jaar geleden wilde de regering de waterschappen en provincies samen laten...

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Oorschot

Nieuws 26 april 2019 - AWP-bestuurder mr. Jan van Oorschot werd vandaag verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester drs. K. Loohuis van Hoogevee...

Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

Nieuws 12 april 2019 - Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medic...

Meer stemmen en meer nieuwe leden voor AWP

Nieuws Zetelwinst AWP blijft uit door hogere opkomst 26 maart 2019 - De Algemene Waterschapspartij (AWP) is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen ...

AWP luidt aan vooravond Visma de noodklok over visstand

Opinie Vooruitzichten voor herstel visstand ongunstig 6 maart 2019 - “De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstellen zich nauwelijks ...

Deltacommissaris en dijkgraven maken zich grote zorgen over droogte

Nieuws 2 maart 2019 - De Deltacommissaris en Dijkgraven in het hele land spreken hun zorgen uit over de droogte. Het neerslagtekort is sinds de droge zomer...

Schuldenlast van waterschappen moet onder de 200% blijven

Opinie 28 feb. 2019 - De gemiddelde schuldenlast van de meeste waterschappen is in verhouding tot de jaarlijkse belastingopbrengsten zeer hoog. Hoger dan v...

AWP daagt tegenkandidaten uit tot debat over uitbreiding kernreactor Petten

Nieuws 15 feb. 2019 - "De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door thema's als het klimaatakkoord en het kinderpardon." Dat zegt Ron v...

AWP valt op met eigen verkiezingslied

Nieuws AWP brengt verkiezingsthema’s zingend onder de aandacht 6 feb 2019 - “De waterschapsverkiezingen dreigen te worden ondergesneeuwd door thema’...

Korting op rioolbelasting voor iedereen die het regenwater uit het riool houdt

Opinie 13 feb. 2019 - De gemeente Son en Breugel is de eerste gemeente korting geeft aan inwoners die hun regenpijp 'afkoppelen' van het riool. De Algemene...

Kringlooplandbouw verdient steun voor schoner water

Opinie 12 feb 2019 - “Voor een gezonde landbouw en goede waterkwaliteit voor iedereen is kringloop-denken veelbelovend.  Als je voedingsstoffen en mests...

AWP eist zendtijd politieke partijen

Nieuws Minister stuurt waterschapspartijen zonder campagnekas de verkiezingen in 6 feb 2019 - De Algemene Waterschapspartij (AWP) eist van minister Arie S...

Beluister voorzitter Ron van Megen bij BNR Nieuwsradio

Nieuws 6 feb. 2019 - De waterschapsverkiezingen worden volledig overvleugeld door landelijke thema's als pensioen, kinderpardon en klimaatakkoord. Bij de w...

Nederland verdroogt!

Nieuws Klimaatverandering bedreigt ook grondwatervoorraad 1 feb. 2019. “Waterschappen moeten dringend werk maken van regenwateropvang. Nederland moet da...

Geen politiek, de focus op water en klimaat!

Nieuws Dubbelinterview voorzitters AWP en WN 31 januari 2019. De Algemene Waterschapspartij AWP is een landelijke waterschapspartij, onafhankelijk van de ...

AWP wil studenten op de lijst

Nieuws AWP zoekt actief naar jonge watermanagers en ingenieurs voor waterpolitiek De Algemene Waterschapspartij (AWP) is actief op zoek naar jonge kandida...

Waterveiligheid in Den Haag wordt kritiek

Nieuws Waterveiligheid in Den Haag wordt kritiek. Den Haag houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederla...

Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

Nieuws AWP pleit voor Masterplan Waterveiligheid “Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Ne...

Een gezond en gelukkig 2019!

Nieuws En een mooi resultaat voor de AWP in de waterschapsverkiezingen 2019 wordt een jaar vol nieuwe kansen & dromen. Mijn wens voor jullie is dat d...

AWP eist onderzoek scheefgroei waterschapsheffingen

Opinie huishoudens betalen 80% van waterschapslasten “Er moet dringend onderzoek komen naar de scheefgroei in de lastenverdeling voor waterschapsbelasti...

Huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting, blijkt uit onderzoek AWP

Nieuws “Nederlandse huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van eigen onderzoek....

Waterschappen moeten de regie nemen, vindt de AWP

Nieuws 600 miljoen voor hoosbuien en hittestres in Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en water...

Waterschapsbelasting - wat krijg je ervoor?

Opinie Waterschapstarieven: laag of hoog? 21 nov. 2018 - Als de waterschapsbelasting net als de inkomstenbelasting en de premies voor de volksverzekeringe...

AWP zet grote vraagtekens bij voorstel waterschapsbelasting natuurterreinen

Nieuws 8 oktober 2018 - De Unie van Waterschappen stelt voor de waterschapstarieven voor natuurterreinen te verhogen. Gemiddeld komt het voorstel neer op 6...

Impressie AWP Partijcongres op 29 september in Apeldoorn

Nieuws Aftrap verkiezingscampagne met kikker kWaak Op 29 september jl. hield de Algemene Waterschapspartij haar partijcongres met de aftrap naar de verkie...

PBL: water- en milieucondities voor natuur nog onvoldoende

Nieuws Van bestendig herstel is nog geen sprake 7 sept. 2018 - In Nederland is de achteruitgang, waarbij is gekeken naar de gemiddelde natuurkwaliteit van...

Burgers mogen meegenieten van water!

Opinie Plezier met water is speerpunt van de AWP Recreatief medegebruik van dijken, kades en schouwpaden vergroot de zichtbaarheid van de waterschappen vo...

Waterschapsbelasting zal stijgen vanwege de droogte, zegt Hans Oosters

Opinie AWP pleit voorzichtig voor klimaatheffing 13 aug. 2018 - De waterschapsbelasting gaat stijgen door de aanhoudende droogte in Nederland. Dat verwach...

Zeesluis structurele oplossing tegen zouttong in de Nieuwe Waterweg

Nieuws Lees hier het opinie-artikel in Trouw: 29 aug. 2018 Aanvoer zoetwater naar Groene Hart veilig stellen 9 aug. 2018 - Verzilting wordt steeds meer e...

Geen waterschapsverkiezingen in 2019 zonder serieuze journalistiek

Opinie waterbeheersing is ultamoderne noodzaak voor alle inwoners van Nederland, maar wie weet dat? 30 juli 2018 - Je kunt toch moeilijk in Nederland wone...

Zichtbaarheid waterschappen in media moet veel beter

Nieuws Waterschappen belangrijke rol bij klimaatverandering 29 juli 2018 - Nederland heeft ‘het beste waterbeheer ter wereld’, zegt de voorzitter van...

Openbare ruimte: is een park om te luieren of voor wateropvang?

Opinie Met gras en planten worden straten een spons 28 juli 2018 - Zeg maar dag tegen stoeptegels, klinkers en asfaltwegen. “De stenen onder onze voeten...

In Memoriam: Rudolf Feijen

Nieuws Betrokken AWP-lid in het Algemeen Bestuur van waterschap Hunze en Aa's overleden Op 26 juli is Rudolf Feijen overleden aan de gevolgen van kanker. ...

Blijft je huis wel droog bij een hoosbui?

Nieuws AWP wil urgentie maatregelen tegen wateroverlast 20 juli 2018 - Het klimaat verandert en langdurige droogte en hoosbuien komen steeds vaker voor. ...

Tweede Kamer haalt financiering klimaatverandering uit Deltafonds

Nieuws AWP pleit voorzichtig voor aparte klimaatheffing 16 juli 2018 - De Tweede Kamer heeft in de week voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen v...

Geen nieuwe waterkrachtcentrales in onze rivieren, zeggen Sportvisserij NL en WNF

Opinie 9 juni 2018 - Sportvisserij Nederland, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, World Fish Migration Foundation en Natuurmonumenten onderkennen...

Glenny Davidse kiest voor AWP Zeeland

Nieuws ProDemos Cursus 'Actief voor het Waterschap' Mei 2018 - Onlangs deed Glenny Davidse (24) uit Zeeland mee aan de nieuwe cursus ‘Actief voor het w...

Nieuwe generatie waterprofessionals wil meedoen in strijd tegen klimaatverandering

Opinie Gemiddelde leeftijd in de watersector is hoog 14 mei 2018 - Opinie: Nederland staat bekend als veiligste delta van de wereld en dat willen wij beh...

Waterschappen, burgers en gemeenten: samen optrekken tegen wateroverlast

Nieuws 10 mei 2018 - Het regent meer en vaker dan vroeger en het wordt nog erger. De nieuwe klimaatscenario's van het KNMI zijn daar heel duidelijk ...

AWP verkiezingsprogramma 2019: niet politiek, wel deskundig

Nieuws Niet politiek, wel deskundig 8 mei 2018 - Vandaag is het landelijke verkiezingsprogramma 2019 van de Algemene Waterschapspartij verschenen. De wate...

Tweede Kamer eist onderzoek naar gevolgen stijging zeespiegel

Nieuws AWP pleit voor zeesluis in de Nieuwe Waterweg Lees ook: 'Waterschapspartij wil onderzoek zeesluis' - Algemeen Dagblad, 7 mei 2018 2 mei 2018 -...

Ron van Megen nieuwe voorzitter AWP

Nieuws Zaterdag 17 maart 2018 is ir. Ron van Megen benoemd tot voorzitter van het landelijk bestuur van de AWP. De algemene ledenvergadering koos Van Megen...

Landelijke AWP bijeenkomst 17 maart

Nieuws Goede opkomst in Blue City in Rotterdam 18 maart 2018 - Gisteren hebben we de algemene ledenvergadering gehad in Blue City in Rotterdam. Als gevolg...

GenX in Brabantse riviertjes Dommel en Aa

Nieuws Keer op keer giftige stoffen in de Brabantse Aa 14 maart 2018 - In 2018 al voor derde keer alarm over waterverontreiniging in de Aa. Dode vissen d...

Zuiveringsheffing niet bedoeld als anti-afhaak-subsidie!

Opinie Voorstellen CAB ontzien vooral de bedrijven 25 feb 2018 - De Commissie Aanpassing Belastingen (CAB) van de Unie van Waterschappen is met een waslij...

Waterschapsbelasting: nieuwe voorstellen leggen kosten landbouw neer bij inwoners

Opinie 20 feb. 2018 - Met het oog op de toekomst moeten de waterschapsbelastingen worden vergroend met financiële prikkels om beter om te gaan met ‘te v...

Tuincentrum heeft centrale rol in vergroten waterbewustzijn

Nieuws In de steden is meer dan 50% van de ruimte privé, vooral gebouwen en tuinen. Tuinbezitters zijn dan ook onmisbaar bij het voorkomen van de gevolge...

Waterschappen op de bres voor klimaat voor een water-robuust Nederland

Nieuws 07 apr 2017 - Drie oud-Statenleden uit Zeeland draaien nog eens de grijze plaat dat de waterschappen moeten verdwijnen. Water Natuurlijk (WN) en d...

Gedrag van muskusratten en bevers wordt wetenschappelijk onderzocht, om schade aan dijken te voorkomen

Nieuws 10 jan. 2018 - De komende twee jaar wordt er onderzoek gedaan naar het diergedrag van muskusratten, beverratten en bevers. Met hun graverij kunnen d...

Kan het Deltaprogramma nog wel verder op dezelfde voet?

Opinie 15 nov. 2017 - De Commissie Veerman maakte in 2008 duidelijk dat de landelijke waterproblemen onder invloed van zeespiegelstijging en klimaatverande...

Wat leert de Kerstvloed van 1717 ons?

Opinie 14 okt. 2017 - Driehonderd jaar geleden overstroomden de kustgebieden van Nederland tot aan Scandinavië door een enorme stormvloed die 17.000 leve...

In Rotterdam geen regenwater op straat, maar eronder!

Opinie 6 oktober 2017 - Als het regent, stroomt er regenwater over straat. Bij normale regen loopt dit water in principe probleemloos weg naar het riool. O...

Voor goed waterbeheer betaalt Nederlandse burger nog geen 50 cent per dag

Opinie 19 sept. 2017 - De Nederlandse burger betaalt nog geen 50 cent per dag om beschermd te zijn tegen overstromingen, voor de bewoonbaarheid in een lage...

AWP pleit voor integrale aanpak van overlastgevende dieren en planten

Opinie Uitbreiding takenpakket Muskusrattenbestrijding nodig 29 augustus 2017 - Nederland krijgt steeds meer te maken met overlastgevende planten en diere...

Tegeltaks integreren met rioolbelasting en zuiveringsheffing, vindt AWP

Nieuws Rioolbelasting en zuiveringsheffing integreren met 'tegeltaks' De AWP is voorstander van een 'tuintegeltaks' die wordt *geïntegreerd* in de gemee...

Nederlandse zeespiegel stijgt extra hard in de komende 20 jaar

Nieuws Om onze dijken op te hogen, zijn we wel honderd jaar bezig 7 juni 2017 - De zeespiegelstijging, zowel wereldwijd als regionaal, baart prof. Sybren ...

Klimaatadaptatie in de stad: van theorie naar praktijk

Opinie Kosten en baten beter in beeld 29 apr 2017 - De noodzakelijkheid van een klimaatbestendige inrichting van stedelijk gebied is zo langzamerhand zonn...

Bio-vergisting, een oplossing voor waterverontreiniging en circulaire economie?

Opinie 20 april 2017 - In de vorige eeuw zijn er grofweg drie typen bio-vergisting ontwikkeld: slibvergisting bij waterschappen, industriële vergisting...

Voor goede waterkwaliteit is ander mestbeleid nodig

Opinie AWP stelt zich pragmatisch op in mestdossier De doelen van de Kaderrichtlijn Water voor 2027 worden met het huidige mestbeleid niet overal in ons l...

Vermijdbare heffing gaat verharding tegen in Vlaanderen

Opinie Klimaatbeleid blijft steken in oude denkpatronen 31 maart 2017 - Vlaanderen beseft dat er een probleem met water bestaat. Tegelijkertijd blijven zo...

AWP pleit voor Bindend Wateradvies in Omgevingswet

Nieuws Sterke lobby voor verplichte Watertoets 8 maart 2017 - De lobby voor het opnemen van de watertoets als verplicht onderdeel in de procedure van de O...

Waterschappen sleutelrol voor herstel van de aal in Nederland

Opinie Gaat het nu wel / niet goed met de paling? Terwijl natuurbeschermers beweren dat paling in Nederland met uitsterven wordt bedreigd, houden paling...

Steeds vaker graafschade door bevers

Nieuws AWP wil integrale aanpak van overlastgevende dieren en planten 23 jan. 2017 - Inmiddels telt ons land weer zo'n 1700 bevers, nadat ze in 1826 waren...

Wateroverlast beperken hoort bij zorg voor het regionale waterbeheer

Opinie Interview voorzitter Unie van Waterschappen 11 januari 2017 - 'Wateroverlast staat nadrukkelijk op de bestuurlijke en politieke agenda', zegt Hans ...

Najaarsbijeenkomst en ALV op 29 oktober 2016

Nieuws 10 jan 2017 - Onze voorzitter, Ger de Jonge, heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder dijkgraaf Gerard Doornbos als gastheer bij het hoogheem...

Inwoners betalen hoogste lasten aan gemeente, waterschappen op tweede plaats

Opinie Mensen met een eigen huis betaalden in 2016 gemiddeld 1.286 euro aan lokale lasten, huurders 856 euro. Woningbezitters betalen het meest aan de gem...

Heldere normen nodig voor overlast door neerslag

Opinie 3 mei 2017 - Het klimaat verandert en het regent vaker, en vooral harder. Hoosbuien komen nu al vaker voor, en volgens het KNMI wordt dat in de toek...

Bodem daalt sneller dan zeespiegel stijgt

Opinie Zes waterschappen doen mee in Platform Slappe Bodem 23 nov. 2016 - In delen van de Nederlandse Delta daalt de bodem voortdurend. De impact voor b...

Advies aan kabinet Rutte: maak Deltawerken af!

Opinie Zeespiegelstijging sneller dan door KNMI voorspeld 19 nov 2016 -  De zeespiegel stijgt sneller dan door het KNMI werd voorspeld in 2014. Dat komt ...

De schatten van het waterschap: verbinding tussen waterhistorie en waterbewustzijn

Opinie Waterhistorie is de basis voor modern Waterbewustzijn Waterschapsmonumenten bewaren de geschiedenis van de waterschappen. Ze vertellen elk hun eig...

Waterschappen, gemeenten en bewoners: samen optrekken tegen wateroverlast

Opinie Het regent meer en vaker dan vroeger en het wordt nog erger. De nieuwe klimaatscenario's van het KNMI zijn daar heel duidelijk over. Samenwerking ...

AWP en Water Natuurlijk willen erkenning door minister Plasterk

Nieuws Waterschapspartijen vragen financiële ondersteuning van Rijk 17 okt 2016 - De twee waterschapspartijen AWP en Water Natuurlijk willen erkenning do...

AWP maakt zich zorgen over medicijnresten in het oppervlaktewater

Nieuws Medicijnresten worden nu niet verwijderd in rioolwaterzuivering Naar schatting wordt in Nederland per jaar minstens 140 ton humane medicijnresten ...

Waterschap geeft het goede voorbeeld met bijenweide

Nieuws Waterschap Aa en Maas gaat bijenweide aanleggen op terrein van de rwzi Aarle-Rixtel 28 sept 2016 - Soms is het goed om niet alleen te vertellen ...

Prinsjesdag: aanpak wateroverlast is grootste zorg

Nieuws De aanpak van wateroverlast door hemelwater wordt onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De Algemene Waterschapspartij vindt het vanzelf...

Deltafonds wordt permanent en Watertoets mag niet verdwijnen!

Nieuws Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma wordt structureel 20 sept. 2016 - Prinsjesdag: de jaarlijkse bijdrage van de waterschappen aan de uitvoeri...

Tegels in voortuin: groot effect op wateroverlast!

Opinie In een grotendeels betegelde tuin kan het regenwater niet weg. Maar het hemelwater moet ergens heen. Met recente fikse regenbuien heb ik er foto...

AWP wil dat Huivuilcentrale HVC zich houdt aan Balkenende-norm

Nieuws 2 mei 2016 - De Algemene Waterschapspartij heeft een motie opgesteld voor de gemeenten en waterschappen die aandeelhouder zijn van Huivuilcentrale...

Verzilting Grevelingen en Volkerak is enorme beleidsblunder

Opinie 22 aug. 2016 - Bewuste verzilting van Grevelingen en Volkerak en het negeren van de verziltingsbedreiging is een enorme beleidsblunder, vindt Wil L...

Beroepsvissers: vang meer kreeftjes en minder paling!

Nieuws Vangst van rode rivierkreeftjes wordt gedoogd, stap voorwaarts zegt Algemene Waterschapspartij 8 augustus 2016. De Europese Unie heeft sinds 1 a...

Vissen op paling kan echt niet meer

Nieuws Paling wordt zeldzaam in Nederland 29 juli 2016. Illegaal vissen op paling kan echt niet meer! Recent is bij een Groningse beroepsvisser de palingv...

Regen: verzekeren is beter dan aansprakelijk stellen

Opinie 18 juni 2016 - Het klimaat verandert en de buien-intensiteit neemt toe.Verzekeringsmaatschappij Verenigde Hagel meldde 25 meldingen van waterschade ...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing over Plan Sluizen in 2020

Nieuws 30 april 2016 - De AWP roept alle partijen op om op basis van het plan Sluizen te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie voor de waterstaatkundige...

AWP bepaalt drie belangrijkste hervormingen in de waterschapsbelasting

Nieuws AWP bepaalt top drie van belangrijkste hervormingen in de waterschapsbelasting 18 april 2016 - De Algemene Waterschapspartij heeft een top drie van ...

Speerpunten AWP voor Aanpassing Belastingstelsel Waterschappen

Nieuws 19 maart 2016 - Deze notitie ‘Speerpunten Aanpassing Belastingstelsel Waterschappen’ geeft aan aan welke speerpunten de Algemene Waterschapspartij...

Een integrale toekomst voor de Zuidwestelijke Delta

Opinie De ontstane zeegaten noodzaakten, vanwege leefbaarheid en veiligheid, tot de aanleg van de dammen van de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. Momentee...

Waar blijft een uitgewerkte toekomstvisie op het hoofdwatersysteem?

Opinie Expertise heeft plaats gemaakt voor management Column: “Tijd voor meer aandacht voor watertechnologie en waterbouw” ter gelegenheid van de 70...

Minister kiest voor adaptieve aanpak Deltacommissaris, niet voor structurele aanpak Plan Sluizen

Nieuws 18 feb 2016 - Met teleurstelling is er onder de voorstanders van het Plan Sluizen gereageerd op de reactie van minister Schultz  in haar brief aan...

Waterschapsmonumenten verborgen in de achtertuin

Nieuws Zie ook 'Hoog tijd voor het instellen van waterschapsmonumenten' in Binnenlands Bestuur 17 feb 2016 - Waterschapsmonumenten vind je overal in het...

Verbod Imidacloprid goed voor de waterkwaliteit

Nieuws Landbouw Lobby gaat zich eindelijk zorgen maken over 'bijengif' 20 jan 2016 - Welbegrepen eigenbelang. Zo laat de oproep van de LTO voorman Nico va...

Minister Schultz optimistischer over KRW dan Planbureau voor de Leefomgeving

Nieuws Op helft meetlocaties is waterkwaliteit onvoldoende 25 november 2015 -  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag het Werkprogr...

Zeesluizen in de Nieuwe Waterweg: brief AWP aan Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu

Nieuws Onderwerp: Zeesluizen in de Nieuwe Waterweg 23 nov 2015 - Geachte leden van de Commissie Infrastructuur & Milieu, graag spreek ik mijn waarder...

Camper van waterschap Rivierenland haalt ideeen op over dijkversterking

Opinie Waterschap Rivierenland is een sterk merk Inwoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben tientallen ideeën geopperd die in hun ogen ...

Innovatie in de waterzuivering gaat niet snel genoeg, vindt Adviescommissie Water

Opinie Afvalwaterketen kan nog veel duurzamer! 17 sept. 2015 - De Algemene Waterschapspartij vindt dat waterschappen en gemeenten er actief op moeten aans...

Zuiveren aan de bron ligt voor de hand

Nieuws 16 sept 2015. Vergeet de ronkende PR over de opening van het nieuwe pand van KWR Water Cycle Research Institute door de minister. Even doorlezen, da...

Ger de Jonge nieuwe voorzitter voor de Algemene Waterschapspartij

Nieuws Ger de Jonge nieuwe voorzitter voor de Algemene Waterschapspartij 19 juni 2015. Na acht jaar volle inzet voor de Algemene Waterschapspartij heeft Pet...

Meer regen in de stad vraagt om meer aandacht voor klimaatadaptatie

Opinie Waterschappen nog ten onrechte terughoudend 17 juni 2015. Waterschappen zijn lang een soort ‘boerenrepublieken’ geweest, van oudsher gedomineer...

Naar een integrale ecologische bescherming van waterkeringen

Opinie Ondermijnen muskusratten nu werkelijk de veiligheid van de waterkeringen in de polders? De bangmakerij van STOWA verhindert het zicht op echte oplos...

Hengelsporters zouden vispaaiplaats moeten adopteren

Opinie Grote snoek eet graag kleine snoek De Algemene Waterschapspartij AWP wil de waternatuur in de kanalen en vaarten van het waterschap verbeteren. De ...

Hoogwaterbeveiliging gaat ook over mensen

Opinie Het vervolg op de bijna-ramp in 1995 De overstromingen van 1993 en 1995 langs de Maas in Limburg en de bijna watersnoodramp van januari 1995 in de ...

Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over hun waterveiligheid

Opinie Betere communicatie waterveiligheid noodzakelijk vindt AWP Betere communicatie over waterveiligheid en de onmisbare rol van waterschappen, is een s...

Samenwerking in de waterketen: visitatierapport commissie-Peijs

Opinie 'Samenwerking waterketen voor 98% gehaald' Op 10 december 2014 is het eindrapport van de Visitatiecommissie door mevrouw Peijs overhandigd aan min...

Waterveiligheid en vismigratie gaan goed samen in Zuidwestelijke Delta

Opinie 12 nov 2014 - Met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel wordt een een zeesluis in de Nieuwe Waterweg onvermijdelijk. Door het afsluite...

AWP wil Ketenaansprakelijkheid om verspreiding landbouwgif naar oppervlaktewater te stoppen

Opinie AWP wil minder landbouwgif in het oppervlaktewater Het terugbrengen van norm-overschrijdende emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlakte...

AWP wil slag maken om afvalwaterketen te sluiten

Opinie Afvalwater wordt bron van extra inkomsten De AWP is voorstander van het 'sluiten van de keten' voor grondstoffen in de afvalwaterketen. Daarvoor zi...

Afvalwater wordt business! AWP zegt nee tegen 'anti-afhaaksubsidie'

Opinie Van publieke kostenpost naar private opbrengst? 10 aug. 2014 - Wie trekt er straks nog de WC door? De zuiveringsheffing voor burgers zal flink stij...

AWP pleit voor Bestuursakkoord Medicijnresten

Opinie 5 aug. 2014 - De Algemene Waterschapspartij (AWP) pleit voor een Bestuursakkoord Medicijnresten tussen waterschappen, rijk en brancheorganisaties. ...

Waterschapsdemocratie in verandering: van oud naar nieuw

Opinie boekrecensie: 'Oud bestuur' door Theo Dersjant 29 mei 2014 -Theo Dersjant was een jaar lang aanwezig bij alle openbare bijeenkomsten van waterschap...

Gemeenten en Waterschap: samenwerking in hechte samenhang

Opinie Reactie op rapport van minister Plasterk: 'Bestuur in Samenhang' 12 maart 2014 - De Algemene Waterschapspartij vindt dat de waterschappen juist s...

Flexibel peilbeheer helpt weidevogels in het voorjaar

Opinie Waterschappen spelen sleutelrol bij broedsucces kieviten en grutto's 12 feb. 2014 - Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Eén van de...

AWP heeft eigen visie op toekomst waterschappen

Opinie Waterschappen willen eigen kamer in 'Huis van Thorbecke' houden 21 april 2013 - De bestuurlijke hervorming moet in de nieuwe visie van het kabinet ...