paling

Stikstof en fosfaat: zonde om weg te spoelen

Opinie   Hoe menselijke ontlasting bijdraagt aan kringlooplandbouw 20 februari 2024 - Er zit een enorm lek in de #landbouwkringloop: fosfaat uit men...

KNMI-klimaatscenario's tonen weersveranderingen in Nederland in 2050 en 2100

Nieuws AWP wil plan van aanpak Klimaatverandering: wat gaan we doen? Voor de AWP voor water, klimaat en natuur is het een retorische vraag. De weersverand...

Neerslagtekort loopt alweer dramatisch op in alle waterschappen

Nieuws Natuur krijgt het opnieuw moeilijk deze zomer Delfland, 15 juni 2023 - De droogte heeft deze zomer al een officieus record bereikt aan 'dagen-zonde...

Waterschappen krijgen meerwaarde door energie op te wekken

Opinie Rol waterschappen in Nationaal Programma RES 13 maart 2023 - Waterschappen spelen een belangrijke rol in de opgave om duurzame energie op te wekken...

Waterschapspolitiek is de kunst van het verbinden

Opinie Anne van Hagen voor water, klimaat en natuur 8 maart 2023 - Ik mopper graag. Nee, mopperen is het niet precies. Ik ben gefrustreerd, bezield, geïn...

Variabele zuiveringsheffing bovenaan lijstje AWP-verkiezingspunten

Nieuws AWP wil gebruik van drinkwater verminderen en de inzet van regenwater bevorderen door: Jac van Tuijn in Waterforum 21 februari 2023 - Huishouden...

Waarom verkiezingen voor waterschappen en provincies? ProDemos legt het uit!

Opinie AWP doet mee in 20 waterschappen 23 feb 2023 - Je betaalt waterschapsbelasting. Daarom mag je stemmen voor het waterschap. En er is wat te kiezen, ...

AWP wil invloed tot in de Eerste Kamer

Nieuws Partijcongres AWP toont ambitie voor water, klimaat en natuur 13 feb 2023 - De AWP-leden waren er duidelijk over op het partijcongres in Leusden op...

AWP wil boeren steunen met landbouwtransitie naar minder stikstof

Opinie Voorstel: lagere waterschapsbelasting voor biologische boeren 31 januari 2023 – De AWP komt voor een schone en gezonde leefomgeving en een goede ...

Waternatuur en sportvissers gaan goed samen, vindt AWP

Nieuws AWP wil beter gebruik maken van praktijkervaring sportvissers 18 jan 2023 -  De AWP komt op voor schoon en gezond water. "Daarin hebben we een ged...

AWP start petitie tegen giflozingen Gen-X en PFAS

Nieuws Provincie Zuid-Holland: stop lozing GenX en PFAS Klik hier voor de petitie: Geen vergunning voor lozen van Gen-X 10 januari 2023 - De AWP wil dat ...

Klimaatverandering begint nu pas, het wordt erger

Opinie Klimaatschade huizen, steden en natuur beperken, zegt AWP 6 jan 2022 - De AWP maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Het gaat o...

Drinkwater op rantsoen schrikbeeld voor AWP

Nieuws Grondwaterbeheer moet veel strenger 30 dec 2022 - Drinkwater op rantsoen is het schrikbeeld van iedere Nederlander. Maar als we niets doen, dan ont...

Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar maar elke dag een beetje viezer

Nieuws Grondwatersysteem loopt tegen grenzen aan 2 jan 2023 - Het grondwatersysteem in Nederland loopt tegen zijn grenzen aan. Dat heeft gevolgen voor de ...

Politiek leiderschap nodig voor transitie naar duurzaam watersysteem

Nieuws Waterschappen moeten het voortouw nemen in overheidsland 14 dec. 20222 - "De AWP roept al lang dat de waterschappen veel meer het voortouw moeten n...

Water en bodem sturend: kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur

Nieuws Kabinet komt met visie voor water, klimaat en natuur 26 nov 2022 - Het kabinet-Rutte IV begint nu héél voorzichtig aan die grote vraagstukken voo...

Waterschappen moeten inhaalslag maken op rioolwaterzuiveringen

Opinie Gezuiverd afvalwater bevat nog steeds te veel voedingsstoffen 19 nov 2022 -  Waterschappen moeten een inhaalslag maken op de rioolwaterzuiveringen...

Meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet KRW-eisen waterkwaliteit

Nieuws AWP komt op voor schoon en gezond water, voor ons en onze kinderen 31 oktober 2022 - De meeste waterlichamen in Nederland voldoen niet aan de Europ...

Stikstofplan van Remkes onvoldoende voor natuur

Opinie 'Je moet water, klimaat en natuur in samenhang zien', zegt AWP 22 oktober 2022 - De AWP is niet tegen boeren maar wel tegen stikstof! En tegen alle...

Waterschappen op weg naar duurzaamheid - plannen genoeg, AWP wil nu doorpakken!

Nieuws Plannen genoeg, AWP wil nu doorpakken! 13 oktober 2022 - Er ligt een enorm grote uitdaging voor de waterschappen om de ambitie van energieneutralit...

Hemelwaterberging combineren met hergebruik regenwater: het Vlaamse voorbeeld

Opinie Opvang van regenwater ontlast het riool 10 okt. 2022 - Het gebruik van regenwater wordt in Nederland nogal eens afgedaan als (te) duur en weinig ef...

AWP steunt wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws AWP pleit voor meerderheidscoalitie buiten geborgde zetels om 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tw...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 'Waterschappen houden zich vooral bezig met groene randjes' 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europes...

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie Beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk, zegt Vitens 16 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uit...

AWP wil prijsprikkel op drinkwater zonder lasten te verhogen

Nieuws Nederlanders drinken veel meer water dan Belgen 13 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag...

Zeespiegelstijging onafwendbaar door smeltende Thwaites gletsjer

Nieuws Klimaat verandert sneller dan verwacht 10 aug 2022 - Het klimaat verandert sneller dan verwacht, ook in Nederland zullen we ons nu al moeten aanpas...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie Kwaliteit Nederlandse wateren is slecht en verbetert bijna niet 1 aug 2022 - Bijna geen enkele sloot, meer of rivier in Nederland voldoet aan de Eu...

Zuiniger omgaan met drinkwater door koppeling zuiveringsheffing en drinkwaterverbruik

Opinie Drinkwaterbedrijven waarschuwen voor tekorten in 2030 5 juli 2022 - 'Drinkwater is nu gewoon te goedkoop om zuinig mee te doen'. De maatschappelijk...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws Maatschappelijke organisaties hebben straks juridische mogelijkheden om vergunningen aan te vechten 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdings...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie Grondwaterpeilen in Oost- en Zuid Nederland veel te laag 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zu...

Uitgeplaste medicijnen en drugs dodelijk onderwater

Opinie Meeste chemische stoffen niet gezuiverd op rioolwaterzuivering 20 mei 2022 -  Drugs worden een steeds groter probleem in de zuivering van rioolwat...

Biodiversiteitscrisis even groot als klimaatcrisis

Nieuws 'Nederlandse natuur ronduit slecht', meldt NOS 22 april 2022 - Wereldwijd gaat de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit.  De biodiversiteitscr...

Waternatuur gaat hard achteruit door stikstof

Nieuws Stikstofvervuiling bedreigt de boerensloot 20 april 2022 - Nederlandse oppervlaktewateren worden sterk belast met stikstof. In gewoon Nederlands: d...

Hoogwaterbeschermingsprogramma loopt achter met veiligheid dijken

Opinie 'Veiligheid van dijken voor Nederland cruciaal' 16 april 2022 - Het vlaggeschip van het nationale Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramm...

IPCC: gevolgen verandering klimaat steeds erger, aanpassen aan gevolgen steeds moeilijker

Nieuws En aanpassing aan die gevolgen wordt steeds moeilijker 28 feb. 2020 - De gevolgen van klimaatverandering worden steeds extremer en de effecten op m...

Provincies krijgen sleutelrol bescherming natuurgebieden tegen bouwplannen

Opinie AWP: geen vrijbrief voor projectontwikkelaars 26 feb. 2022 - Natuur is van ons allemaal! En behoud van biodiversiteit is essentieel voor een duurza...

Opnieuw stijging waterschapslasten voor burgers in 2021

Geen categorie Voor huishoudens neemt lastendruk toe met 3,7% 2 nov. 2021 - In 2021 komt de totale opbrengst van de waterschapslasten uit op 1,65 miljard euro (+3...

Hoe nu verder op de Grevelingen? Zoet natuurlijk!

Opinie Zout getij geen oplossing 1 feb 2022 - Het zoutgehalte in de Zeeuwse wateren steeg in 40 jaar tijd zo sterk, dat landbouwgrond nu verzilt raakt. Do...

Waterbom op Randstad wordt regelrechte ramp!

Opinie Nederland niet voorbereid op 100 mm neerslag in twee uur 20 jan 2022 - In juli 2021 veroorzaakte een extreem groot neerslaggebied boven de Ardenne...

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie AWP wil goede toekomst voor Nederland - ook met klimaatverandering 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land ...

AWP pleit voor integraal waterbeheer

Nieuws Levering drinkwater Overijssel komt in gevaar 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van dr...

Burgers in 2020 nog meer 'de melkkoe van de waterschappen'

Nieuws Watersysteemheffing voor burgers 5,4% hoger dan in 2019 12 nov 2021 - De watersysteemheffing is bedoeld voor droge voeten, veilige dijken, en schoo...

Klimaat verandert te snel, zeespiegelstijging onafwendbaar

Opinie Zeespiegelstijging onafwendbaar, Thwaites gletsjer smelt 25 jan 2022 - Het klimaat verandert sneller dan gedacht, ook in Nederland zullen we ons mo...

Voor productie van drinkwater moeten er steeds meer industriële stoffen worden verwijderd uit rivierwater

Opinie RIWA wil transparantie over lozingsvergunningen 17 aug. 2021 - RIWA is in 1951 opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse waterleidingbedri...

Laat landbouw en vervuilende bedrijven betalen om de kwaliteit van ons water in orde te krijgen

Opinie Oppervlaktewater in Nederland zit vol chemische stoffen De waterkwaliteit blijft ondermaats als vervuilers niet harder worden aangepakt, meent Hans...

AWP verbreedt koers naar provinciale verkiezingen in 2023

Nieuws AWP eerste landelijke partij voor waterschap èn provincie 1 juli 2021 - De AWP ('Algemene Waterpartij') wordt de eerste landelijke politieke parti...

Waterschap wordt sterker door Omgevingswet

Opinie 13 juni 2021 - Met de Omgevingswet in aantocht op 1 juli 2022 gaan de ingesleten verhoudingen tussen provincies, waterschappen en gemeenten flink ve...

Watersysteemheffing stijgt vier keer sneller dan inflatie - AWP wil eerlijke lastenverdeling

Nieuws AWP wil eerlijker verdeling van de waterschapslasten 26 mei 2021 - De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blij...

AWP wil betere controle op bestrijdingsmiddelen in het water

Opinie Meer bestrijdingsmiddelen boven de norm dan vorig jaar 30 april 2021 - De Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt tegen. Vorig jaar rapporteerde Delfla...

Zeeuwse eilanden krijgen steeds meer dorst

Opinie Houd Oosterschelde en Grevelingen zoet 29 april 2021 - De zoetwatervoorziening in Nederland staat onder druk. Driekwart van Nederland wordt al voor...

Omgevingswet brengt bestuurlijke emancipatie van het waterschap

Opinie Gelijkwaardige plek voor waterschap aan de Omgevingstafel 28 april 2020 - De Omgevingswet biedt een unieke kans aan het waterschap om zich te bevri...

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...

Waterschapsbelasting: huiseigenaren en huurders toch de klos?

Nieuws VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat 6 april 2021 - Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket ...

Aquathermie en grondwater op wensenlijstje van de formateur

Opinie 3 maart 2021 - Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de 2e Kamer. Belangrijke thema's als water, klimaat en leefomgeving krijgen maar weinig aandach...

Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie woningen in voorstel waterschapsbelasting

Nieuws Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie voor woningen 8 okt. 2020 - Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders! En ook goed nieu...

AWP wil Aanvalsplan Rivierkreeft

Nieuws Rivierkreeft bedreiging voor kades en biodiversiteit 28 sept 2020 - De AWP wil een Aanvalsplan Rivierkreeft. De VNG heeft namens 98% van de 355 gem...

Waterschapsbelasting blijft hoog: pijnpunten burgers op lange baan geschoven

Nieuws Pijnpunten burgers op lange baan geschoven 5 okt 2020 - Sinds begin 2020 is de Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen aan de ...

Zuiveringsheffing: huishoudens betalen meer dan bedrijven voor zelfde hoeveelheid afvalwater

Opinie Algemene Waterschapspartij wil dat vervuiler betaalt 21 aug. 2020 - De Unie van Waterschappen werkt aan de modernisering van de waterschapsbelastin...

Bigbags met ijzerzand tegen blauwalg in zwemwater

Nieuws Pilot om fosfaat uit het water te halen 2 juli 2020 -Zwemmers en hengelsporters hebben een hekel aan blauwalg. Het ziet er vies uit en je kunt er z...

Chemische waterkwaliteit blijft probleem, toxische druk te hoog

Opinie Toxische druk van bestrijdingsmiddelen hoog 15 juni 2020 - De Algemene Waterschapspartij pleit voor schoon en gezond water. Maar volgens het Planbu...

Geborgde zetels, geborgde belangen - commissie Boelhouwer adviseert afschaffing

Opinie Commissie Boelhouwer adviseert afschaffing, Groen Links komt met eigen wetsvoorstel 9 juni 2020 - De Commissie Boelhouwer heeft haar advies uitgebr...

Studenten recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt AWP

Nieuws AWP wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 12 feb 2020 - Studenten met studieschuld hebben ook recht op kwijtschelding, vindt de Algemene Wa...

Zeespiegelstijging is onomkeerbaar – zelfs als we nu alle CO2 uitstoot stoppen

Opinie zelfs als we nu alle CO2 uitstoot kunnen stoppen 30 jan 2020 - De zeespiegelstijging is onomkeerbaar en bedreigt sluipenderwijs het westen, noorden...

Voor inwoners steeg watersysteemheffing met 4,6% in 2019

Nieuws De opbrengst van de watersysteemheffing steeg in 2019 met 52 miljoen euro (3,5%) naar 1.519 miljoen euro voor alle 21 waterschappen samen. De bijdra...

Waterschapsbelasting: speerpunten AWP juist goed voor boeren

Opinie Waterschapsbelasting moet nodig worden gemoderniseerd 30 nov. 2019 - De waterschappen worstelen al jaren met de modernisering van de waterschapsbel...

Huishoudens trekken aan kortste eind in watersysteemheffing

Opinie Al vanaf 2008 ontwikkelen de WOZ-waarden van bedrijfsobjecten zich veel langzamer dan die van woningen. Ongemerkt komt een steeds groter deel van de...

Van functioneel waterschap naar brede duurzame taakopvatting

Opinie Kerntaken en duurzaamheid gaan hand in hand 22 sept. 2019 - Nog maar tien jaar geleden wilde de regering de waterschappen en provincies samen laten...

Waterschapslasten oneerlijk verdeeld, vindt AWP

Opinie 7 sept 2019 - De AWP pleit voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten. Het enorme pakket aan aanpassingen dat de Unie van Waterschappen i...

Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

Nieuws 12 april 2019 - Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medic...

Schuldenlast van waterschappen moet onder de 200% blijven

Opinie 28 feb. 2019 - De gemiddelde schuldenlast van de meeste waterschappen is in verhouding tot de jaarlijkse belastingopbrengsten zeer hoog. Hoger dan v...

Korting op rioolbelasting voor iedereen die het regenwater uit het riool houdt

Opinie 13 feb. 2019 - De gemeente Son en Breugel is de eerste gemeente korting geeft aan inwoners die hun regenpijp 'afkoppelen' van het riool. De Algemene...

Kringlooplandbouw verdient steun voor schoner water

Opinie 12 feb 2019 - “Voor een gezonde landbouw en goede waterkwaliteit voor iedereen is kringloop-denken veelbelovend.  Als je voedingsstoffen en mests...

Nederland verdroogt!

Nieuws Klimaatverandering bedreigt ook grondwatervoorraad 1 feb. 2019. “Waterschappen moeten dringend werk maken van regenwateropvang. Nederland moet da...

Huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting, blijkt uit onderzoek AWP

Nieuws “Nederlandse huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van eigen onderzoek....

Waterschappen moeten de regie nemen, vindt de AWP

Nieuws 600 miljoen voor hoosbuien en hittestres in Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en water...

PBL: water- en milieucondities voor natuur nog onvoldoende

Nieuws Van bestendig herstel is nog geen sprake 7 sept. 2018 - In Nederland is de achteruitgang, waarbij is gekeken naar de gemiddelde natuurkwaliteit van...

Zeesluis structurele oplossing tegen zouttong in de Nieuwe Waterweg

Nieuws Lees hier het opinie-artikel in Trouw: 29 aug. 2018 Aanvoer zoetwater naar Groene Hart veilig stellen 9 aug. 2018 - Verzilting wordt steeds meer e...

Blijft je huis wel droog bij een hoosbui?

Nieuws AWP wil urgentie maatregelen tegen wateroverlast 20 juli 2018 - Het klimaat verandert en langdurige droogte en hoosbuien komen steeds vaker voor. ...

Tweede Kamer haalt financiering klimaatverandering uit Deltafonds

Nieuws AWP pleit voorzichtig voor aparte klimaatheffing 16 juli 2018 - De Tweede Kamer heeft in de week voor het zomerreces unaniem een motie aangenomen v...

Waterschappen, burgers en gemeenten: samen optrekken tegen wateroverlast

Nieuws 10 mei 2018 - Het regent meer en vaker dan vroeger en het wordt nog erger. De nieuwe klimaatscenario's van het KNMI zijn daar heel duidelijk ...

Zuiveringsheffing niet bedoeld als anti-afhaak-subsidie!

Opinie Voorstellen CAB ontzien vooral de bedrijven 25 feb 2018 - De Commissie Aanpassing Belastingen (CAB) van de Unie van Waterschappen is met een waslij...

Waterschapsbelasting: nieuwe voorstellen leggen kosten landbouw neer bij inwoners

Opinie 20 feb. 2018 - Met het oog op de toekomst moeten de waterschapsbelastingen worden vergroend met financiële prikkels om beter om te gaan met ‘te v...

Ziekenhuizen nemen maatregelen om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen

Opinie Medicijnresten uit water We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen, onder meer door vergrijzing van de bevolking. De resten daarvan komen vi...

Wat leert de Kerstvloed van 1717 ons?

Opinie 14 okt. 2017 - Driehonderd jaar geleden overstroomden de kustgebieden van Nederland tot aan Scandinavië door een enorme stormvloed die 17.000 leve...

AWP pleit voor integrale aanpak van overlastgevende dieren en planten

Opinie Uitbreiding takenpakket Muskusrattenbestrijding nodig 29 augustus 2017 - Nederland krijgt steeds meer te maken met overlastgevende planten en diere...

Tegeltaks integreren met rioolbelasting en zuiveringsheffing, vindt AWP

Nieuws Rioolbelasting en zuiveringsheffing integreren met 'tegeltaks' De AWP is voorstander van een 'tuintegeltaks' die wordt *geïntegreerd* in de gemee...

Voor goede waterkwaliteit is ander mestbeleid nodig

Opinie AWP stelt zich pragmatisch op in mestdossier De doelen van de Kaderrichtlijn Water voor 2027 worden met het huidige mestbeleid niet overal in ons l...

AWP pleit voor Bindend Wateradvies in Omgevingswet

Nieuws Sterke lobby voor verplichte Watertoets 8 maart 2017 - De lobby voor het opnemen van de watertoets als verplicht onderdeel in de procedure van de O...

Steeds vaker graafschade door bevers

Nieuws AWP wil integrale aanpak van overlastgevende dieren en planten 23 jan. 2017 - Inmiddels telt ons land weer zo'n 1700 bevers, nadat ze in 1826 waren...

Bodem daalt sneller dan zeespiegel stijgt

Opinie Zes waterschappen doen mee in Platform Slappe Bodem 23 nov. 2016 - In delen van de Nederlandse Delta daalt de bodem voortdurend. De impact voor b...

Advies aan kabinet Rutte: maak Deltawerken af!

Opinie Zeespiegelstijging sneller dan door KNMI voorspeld 19 nov 2016 -  De zeespiegel stijgt sneller dan door het KNMI werd voorspeld in 2014. Dat komt ...

De schatten van het waterschap: verbinding tussen waterhistorie en waterbewustzijn

Opinie Waterhistorie is de basis voor modern Waterbewustzijn Waterschapsmonumenten bewaren de geschiedenis van de waterschappen. Ze vertellen elk hun eig...

AWP maakt zich zorgen over medicijnresten in het oppervlaktewater

Nieuws Medicijnresten worden nu niet verwijderd in rioolwaterzuivering Naar schatting wordt in Nederland per jaar minstens 140 ton humane medicijnresten ...

Deltafonds wordt permanent en Watertoets mag niet verdwijnen!

Nieuws Bijdrage hoogwaterbeschermingsprogramma wordt structureel 20 sept. 2016 - Prinsjesdag: de jaarlijkse bijdrage van de waterschappen aan de uitvoeri...

Tegels in voortuin: groot effect op wateroverlast!

Opinie In een grotendeels betegelde tuin kan het regenwater niet weg. Maar het hemelwater moet ergens heen. Met recente fikse regenbuien heb ik er foto...

Beroepsvissers: vang meer kreeftjes en minder paling!

Nieuws Vangst van rode rivierkreeftjes wordt gedoogd, stap voorwaarts zegt Algemene Waterschapspartij 8 augustus 2016. De Europese Unie heeft sinds 1 a...

Algemene Waterschapspartij wil deltabeslissing over Plan Sluizen in 2020

Nieuws 30 april 2016 - De AWP roept alle partijen op om op basis van het plan Sluizen te komen tot een gezamenlijke toekomstvisie voor de waterstaatkundige...

AWP bepaalt drie belangrijkste hervormingen in de waterschapsbelasting

Nieuws AWP bepaalt top drie van belangrijkste hervormingen in de waterschapsbelasting 18 april 2016 - De Algemene Waterschapspartij heeft een top drie van ...

Waar blijft een uitgewerkte toekomstvisie op het hoofdwatersysteem?

Opinie Expertise heeft plaats gemaakt voor management Column: “Tijd voor meer aandacht voor watertechnologie en waterbouw” ter gelegenheid van de 70...

Minister kiest voor adaptieve aanpak Deltacommissaris, niet voor structurele aanpak Plan Sluizen

Nieuws 18 feb 2016 - Met teleurstelling is er onder de voorstanders van het Plan Sluizen gereageerd op de reactie van minister Schultz  in haar brief aan...

Verbod Imidacloprid goed voor de waterkwaliteit

Nieuws Landbouw Lobby gaat zich eindelijk zorgen maken over 'bijengif' 20 jan 2016 - Welbegrepen eigenbelang. Zo laat de oproep van de LTO voorman Nico va...

Zeesluizen in de Nieuwe Waterweg: brief AWP aan Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu

Nieuws Onderwerp: Zeesluizen in de Nieuwe Waterweg 23 nov 2015 - Geachte leden van de Commissie Infrastructuur & Milieu, graag spreek ik mijn waarder...

Waterveiligheid en vismigratie gaan goed samen in Zuidwestelijke Delta

Opinie 12 nov 2014 - Met het veranderende klimaat en de stijgende zeespiegel wordt een een zeesluis in de Nieuwe Waterweg onvermijdelijk. Door het afsluite...

AWP wil Ketenaansprakelijkheid om verspreiding landbouwgif naar oppervlaktewater te stoppen

Opinie AWP wil minder landbouwgif in het oppervlaktewater Het terugbrengen van norm-overschrijdende emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlakte...

AWP pleit voor Bestuursakkoord Medicijnresten

Opinie 5 aug. 2014 - De Algemene Waterschapspartij (AWP) pleit voor een Bestuursakkoord Medicijnresten tussen waterschappen, rijk en brancheorganisaties. ...

Flexibel peilbeheer helpt weidevogels in het voorjaar

Opinie Waterschappen spelen sleutelrol bij broedsucces kieviten en grutto's 12 feb. 2014 - Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Eén van de...

AWP heeft eigen visie op toekomst waterschappen

Opinie Waterschappen willen eigen kamer in 'Huis van Thorbecke' houden 21 april 2013 - De bestuurlijke hervorming moet in de nieuwe visie van het kabinet ...